Fællesskab, forskning og landsplanlægning

Forfatter: Sven Illeris
Sider: 304
Omslag: Hæftet
Forlag: Eget forlag

Blandt Sven Illeris' forfædre, der præsenteres først i bogen, var der flere udsædvanlige personligheder. Ikke mindst hans morfar, der var den centrale figur i oprettelsen af et landbrugskollektiv i Jylland i 1905. En anden var hans far, der var ledende i at indføre Freuds og Reichs psykoterapi i Danmark i 1930erne. Hans barndom udspillede sig umiddelbart før og under den tyske besættelse i 1940-45 og var stærkt påvirket af krigstruslen og besættelsen. Hans tidlige ungdom faldt i 1950erne, hvor folks højeste ønske beskrives som "et lille hus på Evighedsvej". Det blev der grundigt vendt rundt på i "de brølende 60ere", hvor en kraftig økonomisk vækst satte ind i de vestlige lande, og hvor kvalificeret arbejdskraft, der kunne foreslå og gennemføre noget nyt var stærkt efterspurgt. Han greb disse muligheder
   -          i privatlivet ved sammen med sin kone at være med til at realisere en ny boligform, bofællesskabet, som uden at kassere kernefamilien øgede samværet med andre beboere.
   -          i arbejdslivet ved at opsøge og få jobs på arbejdspladser, hvor der skulle skabes rammer og placeringer for menneskenes fremtidige virke i samfundet. Her var der brug for nye ideer og ny viden, og der var et inspirerende arbejdsmiljø og et godt kammeratskab. Han arbejdede først i Landsplanudvalgets sekretariat under Boligministeriet og i Miljøministeriets Planstyrelse, senere i EF-kommissionens enhed for fremtidsstudier og vurderinger heraf. Begge disse steder beskæftigede han sig især med udviklingen af serviceerhverv, hvor nu 80% af os arbejder, men som var langt mindre udforsket end landbrug og industri. Disse undersøgelser fortsatte han sidenhen som professor ved Roskilde Universitet.

Sven Illeris. Født 1936. Mag. scient. i geografi 1962, dr. scient. 1988, begge dele ved Københavns Universitet. Har arbejdet ved Landsplanudvalgets sekretariat og Planstyrelsen 1959-79; forskningsleder ved Amternes og kommunernes Forskningsinstitut 1979-89; udlånt til EF-kommissionen 1984-86; professor i Geografi ved Roskilde Universitet 1989-2004.
Har desuden været redaktør ved tidsskriftet Byplan 1967-83, medstifter og bestyrelsesmedlem 1994-2001 af den internationale forening REsearch on SERvices, samt fra 2004 medlem af Dansk Byplanlaboratoriums Byplanhistoriske Udvalg. Har også holdt gæsteforelæsninger i mange lande.
Gift 1963 med Gerd, f. Jønsson. De har 3 voksne børn og 7 børnebørn.

Fakta om bogen
Titel: Fællesskab, forskning og landsplanlægning
Forfatter: Sven Illeris
Sider: 304
Omslag: Hæftet
Forlag: Eget forlag


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere