Faglitteraturens trange kår

Af Lise Bostrup, Dansk ForfatterforeningKonferencen Faglitteratur – den nødvendige litteratur på Københavns Universitet Amager, støttet af Kunstrådet, havde som mål at slå til lyd for faglitteraturen i Danmark, som siden 2003 ifølge Olaf Winsløvs Faglitteratur i handelen (maj 2009) har oplevet en nedgang i antallet af udgivne titler på 25 %. Christian Koch fra...

Af Lise Bostrup, Dansk Forfatterforening

Konferencen Faglitteratur – den nødvendige litteratur på Københavns Universitet Amager, støttet af Kunstrådet, havde som mål at slå til lyd for faglitteraturen i Danmark, som siden 2003 ifølge Olaf Winsløvs Faglitteratur i handelen (maj 2009) har oplevet en nedgang i antallet af udgivne titler på 25 %.

Christian Koch fra Københavns Universitet redegjorde for én grund til det faldende antal fagbogsudgivelser i Danmark: Ansatte på de højere læreanstalter skal hvert år dokumentere deres forskningsindsats. Det betyder, at det bliver vigtigere at få optaget artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter end at få udgivet lærebøger og formidlende værker på danske forlag.

En anden årsag til nedgangen i faglitteraturen er digitaliseringen af håndbogsområdet, hvor man nu på internettet lettere, hurtigere og billigere kan finde helt ajourførte oplysninger end i dyrt indkøbte trykte udgaver.

Konferencens optimistiske toner kom fra professor i sagprosaforskning, Johan Tønnesson, Norge, som berettede om, hvordan man der havde opnået at få etableret kollektive vederlagsordninger og en statslig indkøbsordning for fagbøger i erkendelse af deres betydning for almindelige menneskers liv, for arbejdslivet og for det norske demokrati.

Jeg tror, mange danske tilhørere ønskede, at Danmark kunne tage ved lære af dette projekt.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere