FFF-Debatmøde trak fronterne op:<br>Bonnier mod resten af branchen

Bonnier-forlagenes direktør blev støttet af Forbrugerrådet, da prissystemet var til debat. Ellers står den svenskejede forlagsgruppe tilsyneladende ene med ønsket om, at vi skal have frie priser nuAf Keld Lund JensenJeg forstår ikke disse insinueringer om, at vi er styret fra Sverige. Det er topmål af hykleri, når Gyldendal antyder, at det er Bonnier i...

Bonnier-forlagenes direktør blev støttet af Forbrugerrådet, da prissystemet var til debat. Ellers står den svenskejede forlagsgruppe tilsyneladende ene med ønsket om, at vi skal have frie priser nu

Af Keld Lund Jensen

Jeg forstår ikke disse insinueringer om, at vi er styret fra Sverige. Det er topmål af hykleri, når Gyldendal antyder, at det er Bonnier i Sverige, der bestemmer, hvad vi skal mene i Danmark. Det har intet på sig. Vi træffer de beslutninger, vi mener er de bedste i Danmark. Men Gyldendal hykler, og de bruger kulturpolitiske argumenter til at fremme deres kommercielle interesser, fordi de vurderer, at de faste bogpriser er til fordel for deres store satsning på bogklubområdet.«
Så skarpt blev synspunktet formuleret af adm. direktør for Bonnier-forlagene i Danmark, Morten Hesseldahl, da han under et debatmøde arrangeret af Forening for Forlagsfolk imødegik en kommentar fra Gyldendal-gruppens Erik C. Lindgren.
Lindgren undrede sig under mødet over, at Hesseldahls udfald mod den nuværende ordning med valgfrihed mellem faste og frie priser kommer samtidig med, at Bonniers norske datterforlag cappelen har spillet aggressivt ud mod den norske fastprisordning og er trådt ud af Den Norske Forleggerforeningen.
I sin replik til Lindgren afslørede Hesseldahl, at Bonnier-forlagene havde forsøgt at lave en aftale med Gyldendal om, at de store bogklubber skulle droppe at kapre nye medlemmer ved tilbud om bøger til 9 kroner. Det havde Gyldendal afslået.
»Nu lægger vi i stedet op til samarbejde med boghandlerne om at kanalisere mere bogklubomsætning gennem detailleddet,« sagde Hesseldahl.

Vi skal satse mere på medarbejder-uddannelse
»I dette selskab af forlagsfolk føler jeg mig som Daniel i løvekulen,« forklarede boghandler og bestyrelsesmedlem i Boghandlerforeningen Ebbe Foged, der indledte rækken af indlæg fra panelet. »Man kan roligt sige, at forlagene i disse år siger grundigt tak for sidst, efter at boghandlerne gik ud med Könemann-bøger. Direkte leverancer af skolebøger, internetsalg, specialudgaver til supermarkedskæder og den aggressive markedsføring af bogklubber er alt sammen noget, der udhuler boghandlernes muligheder for at tjene penge.«
»Fra Bonnier-forlagene lyder det, at man gerne vil have flere afsætningskanaler. Men man skal huske, at det er nødvendigt, at detailleddet har mulighed for at tjene penge,« sagde Foged.
»Vejen frem for boghandlerne består i større statsning på viden og uddannelse af medarbejderne.«

Ikke neoliberale, bare moderne
Villy Dyhr fra Forbrugerrådet betonede i sit indlæg, at han repræsenterede forbrugerne.
»Vi er ikke embedsmænd, men talsmænd for de private forbrugere,« forklarede han og tilføjede, at han ønsker øget forbrug af bøger, et godt net af salgsled, hvilket i hans øjne ikke nødvendigvis betyder mange boghandlere, bredt sortiment samt lave eller rimelige priser.
»Vi ønsker en branche, der er mere mangfoldig end i dag. Jeg kan godt høre, at der foregår en intens diskussion om fordelingsspørgsmål i bogbranchen, men det er detaljer,« vurderede Villy Dyhr, der sluttede med en programerklæring om, at han ikke er neo-liberalist, men blot moderne.

Lad detailleddet fastsætte prisen
Som topchef for Bonnier-forlagene i Danmark havde Morten Hesseldahl igangsat diskussionen om, hvorvidt bogbranchen skal stræbe efter en forlængelse af den nuværende dispensation fra konkurrenceloven med valgfrihed, eller at vi skulle have frie bogpriser, når den nuværende forsøgsordning på tre år udløber med udgangen af 2003.
»Bogbranchen har behov for bedre købmandsskab, derfor skal bogmarkedet liberaliseres helt. Problemet i bogbranchen i dag er, at kulturpolitik og branchepolitik blandes, når vi diskuterer handelsvilkår,« mente Hesseldahl.
»Hele bogbranchen bliver patientgjort. Bøger bliver nærmest behandlet som farlig medicin. Det er en uhellig alliance, når Gyldendal forsvarer fastprissystemet ud fra kulturpolitiske hensyn, når de i virkelighed drejer sig om, at faste priser især er til fordel for deres satsning på bogklubberne,« lød det fra Hesseldahl.
»Det kan ikke lade sig gøre for et forlag at fastsætte den pris, der er den helt rigtige i enhver butik i alle egne af landet. Det må vi overlade til detailleddet,« sagde Hesseldahl.

Nærdødsoplevelse
Ordstyrer Nils Bjervig havde til tider travlt med at styre den følgende debat, hvor mange af de omkring 50 fremmødte havde synspunkter, stort set udelukkende til fordel for den nuværende ordning for valgfrihed.
Ebbe Foged argumenterede under debatrunden for, at forsøgsperioden bør forlænges, fordi udviklingen tager tid. Tankegangen er, at hvis vi skal have frie priser, bør de komme langsomt.
Morten Hesseldahl: »Hvis udviklingen skal sættes ned i fart, vil det minde om en nærdødsoplevelse.«
Direktør i Boghandlerforeningen Olaf Winsløw fandt det morsomt og forstemmende at opleve en alliance mellem monopolisten og Forbrugerrådet.
»Du er jo monopolist, Morten. Boghandlerne kan ikke gå andre steder hen og købe den seneste bog af Leif Davidsen,« sagde Winsløw. Han så i øvrigt frem til, at Bonnier satte frie priser på deres bogklubbøger.
Direktør for GB-forlagene Erik C. Lindgren var uenig med Hesseldahl i, at der ikke er sket noget i branchen efter de nye Samhandelsreglers ikrafttræden.
»Det er ofte hævdet, at ingen bestseller-titler har haft frie priser. Det er ikke rigtigt. Hos Høst brugte vi frie priser på vores seneste titler fra Suzanne Bjerrehuus og Jane Aamund. Den ene af disse to titler solgte vi i alt cirka 12.000 eksemplarer af. Kun omkring et tusinde heraf blev solgt gennem supermarkedskæder. Resten blev solgt af boghandlerne. Det afspejler, at uanset frie eller faste priser er det boghandlerne, der er bedst til at sælge ordinærudgaver,« sagde Lindgren.
Dette synspunkt blev bakket op af salgschef hos Aschehoug Susanne Willers: »Vi vil gerne beholde det nuværende system med valg mellem frie og faste priser. Vi er et kommercielt orienteret forlag, og vi har gjort den erfaring, at supermarkedskæderne først og fremmest er stærke til at sælge specialudgaver til lave priser. Valgmuligheden mellem fast og fri pris er den bedst tænkelige, fordi det giver os muligheder for at lade de forskellige detailled gøre det, de er bedst til,« sagde Susanne Willers.
Næstformand i Forlæggerfor-eningen Michael Haase uddelte en lille folder om »Den valgfrie bogpris«, udarbejdet af Forlæggerforeningen med argumenter for de nuværende Samhandelsregler. Han blev bakket op af direktør i Forlæggerforeningen Ib Tune Olsen, der pegede på erfaringer fra musikbranchen:
»Musikbranchen er ganske vist ekstra hårdt plaget af privat kopiering af musik, men det enorme fald i salget af musik-cd’er satte i virkeligheden ind tidligere, nemlig da branchen satsede intenst på at sælge til lavpris på massemarkedet.«
»Udviklingen går mod færre og større boglader med et bredt sortiment, mens supermarkeder har færre titler og satser entydigt på prisen. Det indebærer formentlig, at nogle boghandlere ikke overlever, men når vi skal være ærlige, må vi også tilstå, at nogle af dem ikke har været dygtige nok. Det er et synspunkt, jeg kan risikere at blive citeret for, men jeg mener, at vejen frem for boghandlerne ligger i at at satse på viden og uddannelse,« mente Niels Borgen.
I debattens sidste fase gjorde litterær direktør hos Lindhardt & Ringhof Hans Henrik Schwab opmærksomhed på, at forfatterne er glemt i debatten.
»Hos L&R har vi mange danske forfattere, der gerne vil have frie bogpriser,« sagde Schwab i en tone, der skurrede i ørene hos Susanne Willers.
»Vi behøver altså ikke blive belært på en nedladende måde af folkene fra Lindhardt & Ringhof,« lød det fra salgschefen hos Aschehoug som afslutning på en flere måder hed debat, som Forening For Forlagsfolk havde arrangeret i Egmonts kantine – et sted hvor man har godt overblik og kan se tingene lidt fra oven.
Bogmarkedet nr. 17 - 2003

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere