Flere besøger biblioteket

Danmarks Statistik har netop offentliggjort en række vigtige nøgletal for bibliotekerne. Flere besøgende i perioden 2009-17, men færre ansatte og nogenlunde konstante udgifter til bøgerer blandt de vigtigste tal.

De tørre tal fra Danmarks Statistik taler deres tydelige sprog, og der er både gode og mindre gode nyheder:

Bibliotekerne slog deres hidtidige rekord og fik hele 38 millioner besøg i 2017. Set over periden 2009-17 er det en stigning på over 6 %, mens det i forhold til 2016 er en stigning på 2,6 %.

Ligeledes er det en god nyhed for os bogelskere, at bibliotekernes udgifter til bøger kun faldt fra 8,2 % i 2009 til 7,5 % i 2017 ud af de samlede udgifter, selv om vi ellers hører den ene skrækhistorie om hårdhændet kassation og bogbrænding efter den anden.

Men der er grund til at slå koldt vand i blodet, påpeger Søndag Aften. Statistikken er mangelfuld:

"Bibliotekerne bruges således af flere og flere. Biblioteksstatistikken kan dog ikke opgøre, hvilke formål der trækker folk til bibliotekerne. Det øgede antal borgerservice er en oplagt forklaring, ligeledes stigningen i antallet arrangementer på bibliotekerne. Besøgstallet siger således intet om det, som ofte kategoriseres som bibliotekernes kerneydelse, udlån af materialer."

Lånerne har ellers fået bedre adgang til bibliotekerne, efter man er begyndt at have udvidede åbningstider, hvor biblioteket er ubemandet eller delvist ubemandet. Antallet af åbningstimer blev således tredoblet i perioden 2009-17.

Med dette i baghovedet er det fristende at lade den besnærende idé om det ubemandede bibliotek forklare, at antallet af årsværk er reduceret med en femtedel, fra 4.600 årsværk i 2009 til 3.700 i 2017. 


Kommentarer

    • 03/12/2018
    • Kl. 20:01
    • Frode Z. Olsen
    Lidt længere perspektiv bagud: https://danskforfatterforening.dk/forfatteren/flashback-50-aar-bestsellere-bibliotekspenge/
Du skal være logget ind for at kommentere