Forlag hårdt ramt

Danske forlag er blevet hårdt ramt af COVID-19, fremgår det af undersøgelse foretaget af interesseorganisationen Danske Forlag

Alle genrer er påvirket negativt af krisen, uanset om det er litteratur til børn eller voksne, fag- eller skønlitteratur.

Næsten alle forlag – 85 % – oplever fald i omsætning, når det gælder salget af trykte bøger, mens lidt over halvdelen har et øget digitalt salg. Det øgede digitale salg kompenserer dog slet ikke for det udeblevne salg af trykte bøger – således er knap 4/5-dele af forlagene negativt eller meget negativt påvirket af krisen. Samme andel svarer, at det digitale salg højst kompenserer for 20 %.

De nedslående tal fremgår af en undersøgelse foretaget af Danske Forlag baseret på et spørgeskema udsendt til medlemsforlag.

Alle syv i gruppen de største forlag – dem med over 50 millioner kroner i årlig omsætning – har svaret, mens kun halvdelen af de i alt 49 mindste forlag – med op til fem millioner kroner i årlig omsætning – er repræsenteret.

Knap en tredjedel af forlagene vurderer, at ”mangel på likviditet … er en bekymring på nuværende tidspunkt.” Det fremgår ikke, hvorvidt dette alene skyldes COVID-19-situationen.  

”På den mere positive side viser undersøgelsen,” hedder det i Danske Forlags nyhedsbrev, ”at knap 76 % ikke planlægger afskedigelser, og 78 % svarer, at krisen indtil nu ikke har stoppet planlagte udgivelser.”


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere