Fra fæstebonde til farmer

  • Nye udgivelser
  • 22/05/2018
  • Kahrius

Undertitel: en landbofamilies historie 1800-2000
Forfatter: Jens Simonsen
Sider: 406
Omslag: Paperback
Forlag: Kahrius

Fra fæstebonde til den grå Ferguson. En historie fra 1800 til efter anden verdenskrig. Vi følger to slægters forvandling fra almue med ringe uddannelse til selvhjulpen gårdmandsstand. Fra fæstebonde til farmer.Igennem slægtsbøger, breve, fotografier og dokumenter oplever vi et væld af familiemedlemmer. Det, de har troet og drømt om, bliver til virkelighed båret frem af landboreformer, andelsbevægelsen med mejerier og slagterier. Folkelige bevægelser resulterede i friskoler, højskoler og valgmenigheder.Fra opfattelse af at blive salig ved dyd og gode gerninger, ved rene tanker og et retskaffent levned til Grundtvigs livssyn, om menneske først.
Kirkehistorikeren P.G. Lindhardt. Citat:’’Andelsmejeriets skorsten, højskolens borge og de ”frie” menigheders kirkespir er i lige grad bevægelsens symboler; uanset om man anlægger økonomiske, kulturelle eller religiøse perspektiver drejer det sig om de samme mennesker. Grundtvigianismen var og forblev gårdmandens religion; det var en mægtig styrke at have rod i en klassebevidst stand, styrket af økonomisk opgang og socialt fællesskab.”
En fortælling om den gamle bondekultur og de værdier og fællesskaber, som prægede den. Her skildres en stand, der bliver bevidst om egen værdi, og som efter anden verdenskrig oplever højdepunktet som nationens stolthed.Tiden efter 1960 har for bonden midt i sin verden været en løbende forandring, hvor altopleves anderledes. 
Denne bog er en omredigering og udvidelse af Fra fæstebonde til farmer. De dukker af disen, forlaget Kahrius 2012.

Fakta om bogen
Titel: Fra fæstebonde til farmer
Undertitel: en landbofamilies historie 1800-2000
Forfatter: Jens Simonsen
Sider: 406
Omslag: Paperback
Forlag: Kahrius


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere