Godt bogforår i Norge

I hvert fald for lydbøgernes vedkommende, der trækker de samlede indtægter op. De trykte bøger står omvendt for et markant fald.

De norske forlags indtægter steg i alt med bemærkelsesværdige 5,5 % i forhold til samme periode sidste år, viser de seneste tal fra Forleggerforeningen.

Men fremgangen er temmelig ulige fordelt, eftersom indtægterne fra indbundne fysiske bøger faldt med næsten 4 % og næsten 6 % for paperbacks.

Da digitale bøger stadig fylder meget mindre på markedet end papirbøger, skulle deres stigning være meget stor for at bringe det samlede tal i plus – og det var den også!

Indtægtsstigningen fra streaming var på 50,9 %, hvilket betyder, at streaming nu giver større indtægter for forlagene end salget af paperbacks.

Også e-bøger gik frem, om end ‘kun’ lidt under en tredjedel.

 

Årsager?

Det vides ikke, om udviklingen i både papir- og digitale bøger skyldes COVID-19-krisen eller en allerede igangværende udvikling i forholdet mellem de to medieformer – sandsynligvis både/og.

I hvert fald ser vi begge dele herhjemme.

Branchetidsskriftet Bok365 har desuden en tredje forklaring på de digitale bøgers fænomenale stigningsrate, en årsag vi ikke kender i Danmark:

Sidste sommer blev disse medieformer fritaget for moms, hvilket gav dem et enormt boost. ”Vi kan derfor ikke påregne lige så store vækstrater i det næste kvartal,” skriver mediet.

---

Foto: iStock/Getty Images.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere