Godt nytår

Salgsmæssigt blev 2004 et godt år for bogen. Flere forfattere fik udgivet bøger, som mange læsere ville have og ønskede sig til jul, så især sidste kvartal blev godt. Forbrugerne har fået flere penge mellem hænderne, og de vil også gerne bruge dem på bøger, når de rigtige titler er til stede. Enkelte bøger fik endda et overraskende flot salg gennem boghandelen.Derfor synes boghandlernes...

Salgsmæssigt blev 2004 et godt år for bogen. Flere forfattere fik udgivet bøger, som mange læsere ville have og ønskede sig til jul, så især sidste kvartal blev godt. Forbrugerne har fået flere penge mellem hænderne, og de vil også gerne bruge dem på bøger, når de rigtige titler er til stede. Enkelte bøger fik endda et overraskende flot salg gennem boghandelen.
Derfor synes boghandlernes animositet mod bogklubber og alternative salgskanaler at være skudt over målet, fx sælges nogle titler fint via flere kanaler samtidigt og bidrager væsentligt til indtjeningen i dansk boghandel. Forlæggere af danske titler må jo også leve med, at boghandlerne sælger bøger på engelsk i et ikke ubetydeligt antal, og det nytter ikke meget at jamre over det.
2004 har ikke været uden dramatik for den danske bogindustri. I stedet for at stå sammen i kampen for at profilere bogen som et enestående og kulturbærende produkt valgte boghandlerne at gå egne veje for at profilere sig som de sande købmænd, de siger de er. Et enigt Folketing sluttede den 4. december 2003 op om en fælles vedtagelse, der skulle sikre den nuværende retstilstand på bogmarkedet frem til sommeren 2006. Konkurrencestyrelsen ønskede ikke at afvente resultatet af et nyt udvalgs arbejde - selv om også konkurrencemyndighederne har sæde i samme udvalg - og i løbet af foråret 2004 kom så en indstilling fra styrelsen om en delvis tilbagetrækning af dispensationen til faste priser i det øjeblik, der også foreligger en bogklubudgivelse. Konkurrencerådet vedtog på sit møde d. 26. maj at tiltræde Konkurrencestyrelsens indstilling.
Den 22. juni indbragte Forlæggerforeningen branchesagen for Konkurrenceankenævnet uden boghandlernes støtte.
I skrivende stund kender vi ikke nævnets afgørelse, men den manglende opbakning til fastholdelse af den mest frie prismodel der kendes, hvor ingen ved lovgivning er forpligtet til enten en fast eller en fri pris, men netop i hvert enkelt tilfælde frit kan vælge, afspejler en ny og overraskende splittelse mellem forlæggere og boghandlere, der kan få langtrækkende handels- og kulturpolitiske konsekvenser.
Vi har sæde i samme udvalg nedsat af Kulturministeren for at vurdere bogens situation i dag og på sigt, og skal afgive betænkning i foråret 2006, og ministeren skal orientere Folketinget sommeren 2006 om, hvilke initiativer der skal til for at sikre den danske bogs overlevelse i et marked, hvor dansk er et af de små sprog, hvis bøger er belagt med den højeste moms inden for EU.
Kan man fortænke ministeren eller Folketinget i at være forvirret over en branche i splid med sig selv?
En så vigtig sag som det danske sprogs og den danske bogs overlevelse bør parterne ikke overgive til konkurrencemyndighederne at ordne. Forlæggerne ønsker heller ikke en lovgivning, som vi kender fra museumsverdenen, men vi ønsker en model, hvor sagens parter: forfatterne, forlæggerne og boghandlerne sammen kan foreslå yderligere liberaliseringspotentiale på bogmarkedet i overensstemmelse med de kulturpolitiske hensyn. Skal den danske bog overleve, er det ikke et ubeskedent ønske, at de direkte involverede handler ansvarsfuldt og ikke blot ud fra en kortsigtet kræmmerholdning, men inddrager nogle kulturpolitiske overvejelser: dansk sprog, forfatterrekrutering, unges læsning etc. etc. I modsat fald kan den danske bog dø mellem hænderne på os.
Vi behøver ikke at være enige om alle punkter; der er emner som rabat, retur, leveringsbetingelser og kredittid, markedsføring og meget andet, som kræver god vilje at forliges om, men at overlade de overordnede beføjelser til andre er vi ikke betaget af.
Godt nytår.

Erik C. Lindgren

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere