Håndsrækning til litteraturen

I foråret uddeler Statens Kunstfond støtte til 770 litteraturrelaterede projekter.

”Netop i en tid, hvor hele samfundet, ja hele verden er påvirket af COVID-19, er der ekstra god grund til at række ud efter litteraturen. Med forårets litteraturprojektuddelinger kan vi bidrage til, at flere litteraturoplevelser kan realiseres – både dem vi kan få glæde af derhjemme hver for sig, og dem vi oplever i fællesskab,” siger Jens Smærup Sørensen, udvalgsleder i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Hele 770 litteraturprojekter – fra oplæsningsarrangementer og festivaler til oversættelser, bogproduktioner og digitale fortællinger – modtager penge fra Statens Kunstfond.

Blandt angives støtte til over 300 forfatterhonorarer/oplæsningsarrangementer på biblioteker og skoler med mere, 79 bogproduktioner, 55 prøveopversættelser og 85 litterære arrangementer, festivaler og konferencer.

I alt uddeler Statens Kunstfond 9,4 millioner kroner til forskellige litterære aktiviteter i ind- og udland.

Der indkom i alt 1.128 ansøgninger om økonomisk støtte.

Foto: iStock/Getty Images.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere