Hellerups ældste boghandel lukker

I 19 år var der 11 boghandlere i Hellerup, men snart er der kun to boghandlere tilbage – begge med samme ejerAf Jannik LunnNår Strandvejens Boghandel lukker med udgangen af februar, er der kun to boglader tilbage i Hellerup, begge ejet af Arnold Busck – bortset fra den lille Books & Company, som udelukkende har engelske bøger. Arnold Busck har ingen planer om...

I 19 år var der 11 boghandlere i Hellerup, men snart er der kun to boghandlere tilbage – begge med samme ejer
Af Jannik Lunn

Når Strandvejens Boghandel lukker med udgangen af februar, er der kun to boglader tilbage i Hellerup, begge ejet af Arnold Busck – bortset fra den lille Books & Company, som udelukkende har engelske bøger.
Arnold Busck har ingen planer om at slå deres to Hellerup-butikker sammen: »Det er de alt for forskellige til,« siger adm. direktør Helle Busck Fensvig.

Hellerup-boghandler 1900-2011
Og så er man næsten tilbage ved udgangspunktet omkring forrige århundredeskifte, hvor der ifølge Dolleris-projektet kun var en enkelt boghandel i forstaden Hellerup. Men det blev der meget hurtigt rettet op på. Foruden Aug. Olsens Boghandel, der åbnede 8. december 1906, havde to andre boghandlere åbnet butik på Strandvejen i hhv.

1902 og 1904. Ved indgangen til 1930’erne var der efterhånden syv boghandler på Strandvejen, og disse blev i det nye årti suppleret med yderligere tre boglader, som alle slog sig ned på Bernstorffsvej. Fra 1949 havde Hellerup sin storhedstid rent antalsmæssigt, hvad boghandler angik, med ikke mindre end 11 boglader, og det tal holdt sig konstant indtil 1968, hvor Anker Voldbygs Boghandel lukkede.

Men derefter gik det til gengæld stærkt, for i løbet af 1970’erne drejede fem af Hellerups boghandlere nøglen om, og da yderligere tre boglader i løbet af 80’erne lukkede, var der fra 1989 og århundredet ud kun to boghandler tilbage i Hellerup. Den ene af de tilbageværende boglader var Hellerup Boghandel, hvor det i de sidste mange år kun var Svend Markussen, der ekspederede i butikken, indtil han i februar 2004 så at sige døde med støvlerne på som 85-årig.

I nogle måneder var der kun én boghandel tilbage i Hellerup, men i november 2004 åbnede den lille utraditionelle Bayswater Books’n Coffee, og i november året efter slog Arnold Busck sig ned med en hjørnebutik på Strandvejen. Så slog B.O. Bøger dørene op for en ny boghandel i butikscentret Waterfront, så i nogle få måneder var der igen fire boghandler i Hellerup, indtil Bayswater i 2007 lukkede. Året efter købte Arnold Busck B.O. Bøger, så når Strandvejens Boghandel lukker og slukker den 25. februar, er Arnold Busck alene om at drive boghandel med danske bøger i Hellerup.

104 års boghandlerhistorie
Allerede i 1895 åbnede boghandler August Olsen boghandel i Haslev, men i december 1906 flyttede den nu 33-årige Olsen til Hellerup, hvor han slog sig ned på Strandvejen, og i februar året efter blev han samhandelsberettiget. Der var tale om en sortimentsboghandel, som foruden bøger handlede med alle slags papirvarer, og August Olsen havde også både forlag og trykkeri. I 1940 blev den 28-årige Valther Lerdorf medindehaver af forretningen, og ved Aug.

Olsens død i 1954 blev Lerdorf eneindehaver. Knapt to år efter døde Valther Lerdorf som 44-årig, men hans enke videreførte butikken med Bent Andersen som forretningsfører. I 1982 døde Ellen Lerdorf, og hendes fire børn overtog boghandlen, stadig med Bent Andersen som forretningsfører. Andersen nåede at være ansat i over 50 år, inden en anden medhjælper, Jørgen Jørgensen, i 1986 købte Aug. Olsens Boghandel. Han havde den imidlertid kun i otte år, inden han solgte den til Pernille Dam, som sammen med sin mand Peter Povlsen gennemrenoverede den noget nedslidte butik.

Med bistand fra et engelsk arkitektfirma blev alt udskiftet, og med sine smukke mørke træreoler blev Aug. Olsens Boghandel til den moderne Strandvejens Boghandel. Da Pernille Dam Povlsen havde været boghandler i Hellerup i syv år, flyttede hun tilbage til fødeøen Bornholm, hvor hun overtog Vilhelm Dams Boghandel efter sine forældre. Hun solgte Strandvejens Boghandel til sin gamle læremester Michael Buhl, der i de næste otte år drev den sammen med Ordrup Boghandel.

I november 2009 overtog ægteparret Hanne Linde og Morten Winkler bogladen, som de nu lukker efter 15 måneder som selvstændige boghandlere, og en boghandler-krønike på 104 år slutter her.
Morten Winkler siger, at udviklingen trods mange ændringer i driften, fx oplæsningsaftener, foredrag og nyhedsbreve, er gået den forkerte vej.

»Når omsætningen falder, samtidig med at huslejen stiger, og vi oplever øget konkurrence fra nettet og supermarkederne, så har vi valgt at stoppe nu på et tidspunkt, hvor vi kunne sælge lejemålet til et firma, der handler med italiensk design. Vi er i den heldige situation, at beliggenheden er god, bl.a. fordi det er en hjørnebutik, for der er flere tomme lejemål lige i nærheden.”

Fint lærested
En af de mere markante bogfolk, der lærte faget i August Olsens Boghandel, var Søren Seedorff, der senere blev salgsdirektør på Politikens Forlag, og som i sine mange år som formand for Boghandlerklubben uddelte Gyldne Laurbær til en lang række forfattere.

I 1994 fortalte Seedorff BogMarkedets læsere følgende om den gamle boglades grundlægger: »August Olsen havde en blomstrende virksomhed med tilknyttet trykkeri, bogbinderi og udgivelse af Aug. Olsens lovudgaver, tidsskriftet Faglig Læsning (faglig udtalt som i sag) og enkelte bøger, forfattet af honoratiores fra Gentofte kommune. August havde forbindelserne i orden, ven med borgmesteren og hovedbibliotekaren, skattet medlem af Rotary m.m.

Der blev solgt bøger hos August, mange bøger – også over disken. En julemåned i Aug. Olsens Boghandel betød et dagsværk på 12-14 timer, men så var der også gratis smørrebrød til personalet, hvis det trak ud til henad klokken 21. Og en øl, hvis man var over atten. Jeg kalder ham August, for han har været død i mere end 30 år og kan ikke længere protestere. Men dengang hed han Boghandleren, også i tiltale.

»Har Boghandleren læst den nye bog af Karen Aabye? Det skulle Boghandleren gøre, den vil Boghandleren synes om.« Selv kompagnonen, Valther Lerdorf, som August havde knyttet nærmere til sig for selv at blive aflastet, måtte benytte tiltalen i tredje person. Det blev vist aldrig direkte forlangt, men det lå i luften, at der var forskel på folk.«

Boghandler i Hellerup 1892 og til nu
Groths Boghandel, Strandvejen 149. 1892-1989
Chr. Schmidts Boghandel indtil 1921 – så Rasteds Boghandel indtil 1968. Derefter Groths Boghandel

Tillings Boghandel, Strandvejen 112. 1902-1977

Anker Voldbyg, Strandvejen 159. 1904-1968

Ingeborg Christensens Boghandel, Hellerupvej 52. 1922-1934

Hellerup Boghandel, Strandvejen 130 C. 1929-2004
E.M. Frandsens Boghandel indtil 1965. Derefter Hellerup Boghandel

Kjærgaards Boghandel, Strandvejen 96. 1929-1977

Stefan Busks Boghandel, Bernstorffsvej 162. 1932-1982
Borchs Boghandel indtil 1937. Derefter Stefan Buscks Boghandel

P. Detleff Jensens Boghandel, Bernstorffsvej 13 A. 1934-1971

Bojsen-Møllers Boghandel, Bernstorffsvej 69. 1937-1987

Blidah Boghandel, Strandvejen 136 B. 1940-1970

Stausbølls Boghandel, Hellerupvej 52 A. 1949-1979
Rosa Hansens Boghandel indtil 1969. Derefter Stausbølls Boghandel

Bayswater Books’n Coffee, Callisensvej. 2004-2007

Arnold Busck, Strandvejen 96. 2005-

Arnold Busck, Waterfront 30. 2007-
B.O. Bøger indtil 2008. Derefter Arnold Busck

Books & Company, Sofievej 1. 2009-

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere