Hvad skal boghandlereleverne kunne?

En revitaliseret udgave af boghandleruddannelsen åbnede dørene i sensommeren 2018. Hvordan er det gået indtil nu?

Et af nøgleområderne for den nye uddannelse er styrkelsen af elevernes personlige salgsindsats, deres produktkendskab og deres viden om aktuelle trends og tendenser. Blandt andet udbyder vi en række spændende valgfag, som dækker inden for: personligt salg, kommunikation, markedsføring, planlægning og præsentationsteknikker og så videre.

Udover at disse valgfag er med til at styrke elevernes kompetencer, er dette også med til at give en varieret undervisning. Blandt andet har vi leverandør- og forfatterbesøg samt deltager i forskellige faglige relevante arrangementer for eksempel Bogforum, forlagsaftner og diverse workshops.

Min erfaring er, at eleverne er begejstrede for disse besøg og arrangementer, fordi det er med til at styrke relationen samt forståelsen for eksempelvis leverance, indkøb og selve produkterne etc.

Men denne ny viden er også med til at styrke dem i forskellige salgssituationer i forhold til at give kunderne en god faglig service og vejledning.

Derfor er jeg yderst taknemmelig for den fantastiske opbakning, som de forskellige leverandører, forlag og forfattere giver uddannelsen og vores elever. Det betyder utroligt meget for både eleverne og mig.

For yderligere at styrke teori i praksis har uddannelsen endnu et nyt tiltag som ’hjemmeopgaver’, som eleverne skal arbejde med i de mellemlæggende uger mellem skoleopholdende. Formålet er at bevidstgøre brugen af teori i praksis – altså i det daglige arbejde. Disse opgaver bliver til tider også lavet i samarbejde med forskellige leverandører – igen for at gøre det så virkelighedsnær som muligt. Elevernes feedback på disse hjemmeopgaver er positive, i og med at de kan overføre teorien på deres daglige arbejde og derved opnå en større forståelse for det, som de er blevet introduceret for på skoleopholdene.

Disse opgaver har ligeledes til formål, at eleverne kan gøre sig nogle erfaringer i forhold til fagprøve og derved gøre selve fagprocessen nemmere.

Formålet med en varieret undervisningsform er også at gøre teorien virkelighedsnær i forhold til elevernes daglige arbejde, hvilket jeg finder vigtigt i forhold til at styrke elevernes salgsprofil. Men også at eleverne bliver godt klædt på fagligt til dels deres fagprøve, dels deres afsluttende eksamen.

 

Besøg af forfatter Troels Palshof.

Samarbejde mellem Tietgen Business og Boghandlerforeningen

For snart et år siden indgik Tietgen Business og Boghandlerforeningen et samarbejde om, at boghandleruddannelsen fremadrettet udbydes i Odense, hvor jeg er koordinator for uddannelsen. En opgave, som jeg er utrolig beæret over at varetage, dels fordi jeg selv er uddannet boghandler og har en stor passion for branchen, men også dét at undervise branchens kommende boghandlere – ja, det er fantastisk.

På Tietgen stræber vi mod, at skolen tilbyder en undervisning, som løbende bliver tilpasset efter branchens aktuelle udvikling og tendenser, samtidig med at den tager udgangspunkt i eleverne selv og deres evner, kompetencer og erfaring.

På den baggrund har vi skabt nogle nye rammer og retningslinjer for boghandleruddannelsen, blandt andet med 1-ugers skoleophold, indførsel af praktikplan, løbende elevevaluering og nye fag/valgfag, hvilket naturligvis kræver tilvænning.

Heldigvis har mange af lærestederne taget godt imod den nye uddannelse, således vi kan tilbyde en uddannelse, hvor indhold og elevernes kompetencer følger takt med udviklingen i branchen.

Fotos: Bianca Tranberg.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere