Hvordan går det på mediefronten?

Det gik godt i forlagsbranchen 2016-17, men samlet set noterer medieuniverset sig for et lille fald i omsætning.

Den analystiske hovedoverskrift i rapporten 'Mediebranchens omsætning og udvikling 2018', udgivet af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, er, at den samlede mediebranche i Danmark mistede 2,7 % af sin omsætning i 2017 i forhold til året før. I samme periode faldt beskæftigelsen i mediebranchen med 1,8 %.

I alt dækker undersøgelsen knap 1.100 virksomheder.

Zoomer man i til de enkelte medieformer, er der stor forskel på udviklingen, og nedgangen er ulige fordelt. Og nogle steder i de i alt 8 kategorier er der ligefrem fremgang at spore. 

Der var især godt nyt fra forlagsbranchen, der er rubriceret som den tredjestørste mediekategori i Danmark. I 2017 stod forlagsbranchen således for 9 % (2.539 millioner kroner) af den samlede omsætning i mediebilledet.

Fremgangen i forlagenes omsætning 2016-17 var omkring 2 %, hvilket modsvarer den positive udvikling i Danmarks BNP på 2,3 %. Antallet af årsværk i branchen var omkring 1.500 med et lillebitte fald på 4 årsværk 2016-17. Produktiviteten i forlagsbranchen lå omtrent midt i feltet af mediekategorier, hvor hvert årsværk omsatte for 1,7 millioner kroner. Dette tal var også konstant i perioden.

Antallet af forlag, hvis tal var medtaget i analysen, var 119.

De store tabere var at finde i kategorierne 'Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier' (herunder aviser, landsdækkende som lokale) og 'Magasiner og ugeblade'. Faldet i omsætning var hos førstnævnte hele 6 %, mens sidstnævnte kategori kunne 'nøjes' med 5 %. Kategorien 'TV og streaming' mistede 4 af sin omsætning.

Bortset fra de tre netop nævnte kategorier, der havde tabt omsætning, var der positive tal i resten af kategorierne såsom radio, tv-producenter og pladeselskaber.

 


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere