I landets tjeneste

  • Nye udgivelser
  • 05/03/2018
  • Kahrius

Undertitel: En bog om indvandringens udfordringer og muligheder for det danske samfund
Forfatter: Masood Baluch
Sider: 184
Omslag: Paperback
Forlag: Kahrius

Denne bog giver et kvalificeret indblik i indvandringens mange og forskelligartede problemstillinger. Set i gulvhøjde fra både flygtningenes, børnenes, forældrenes, lærernes, lægernes og sagsbehandlernes synsvinkel. Forfatteren Masood Baluch peger på talrige vanskeligheder med at forstå hinanden, men han er også forsigtig optimist, især på børn og unges vegne. Han giver en forklaring på, hvorfor flygtningefamilier ofte kommer i konflikt på grund af forskel i holdningen til, om man skal søge tilpasning til det danske samfund eller i videst mulig omfang bevare sin religion og kultur. Skam og ære er stærke drivkræfter bag familiernes udøvelse af social kontrol for at hindre, at familien splittes.Forfatteren deler sine tanker om kontroversielle emner som holdning til omskæring, homosexualitet, tørklæder og svinekød, og han opfordrer kraftigt til at støtte de mange moderate muslimer og tage afstand fra rabiate muslimer, der ødelægger et fredeligt samarbejde mellem danskerne og indvandrerne.”I landets tjeneste” henvender sig til lærere på alle niveauer, til sundheds- og plejepersonale, sagsbehandlere, foreningsledere, journalister og politikere. Og naturligvis til indvandrerne selv.

Fakta om bogen
Titel: I landets tjeneste
Undertitel: En bog om indvandringens udfordringer og muligheder for det danske samfund
Forfatter: Masood Baluch
Sider: 184
Omslag: Paperback
Forlag: Kahrius


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere