Ikke kun gang i salget: Også brugen af digitale læremidler stiger

Det er ikke blot salget af digitale læremidler til danske folkeskoler, som er i en rivende udvikling disse år. De nye undervisningssystemer bliver også anvendt i stadigt stigende grad.

Digitale læremidler vinder større og større indpas på de danske folkeskoler. Og det er ikke bare statistikkernes salgstal, der fortæller historien om digital fremgang for undervisningsforlagene. 
På undervisningsforlagene kan man nemlig følge med i trafikken og trække data fra de forskellige platforme, der i dag dækker snart sagt alle fag på alle klassetrin. Det er tal, som viser, at også skolernes brug af de digitale læremidler vokser. 
”Vi har kunnet måle ud fra vores data, at skolerne har fordoblet deres brug af læringsportalerne over de sidste to år,” siger Janus Benn Sørensen, salg- og marketingdirektør hos Clio Online.
 

Baseret på indekstal viser ovenstående diagram den fordobling, som Janus Benn Sørensen fra Clio Online beskriver. August er en af de mest travle måneder på Clios platforme, og diagrammet sammenligner altså udviklingen i aktiviteten med udgangspunkt i den mængde trafik, der fandt sted i august 2013. Kilde: Clio Online.
  
Hurtig, digital vækst
Clio Onlines portaler har hver måned 2,5 millioner besøg, og det rent digitale undervisningsforlag er tilstede med ét eller flere produkter på ni ud af ti af landets folkeskoler. 
”Vi er jo udelukkende digitale og har virkelig oplevet, at der har været hammer på. 40 procent af de digitale undervisningsmaterialer, der bliver solgt i Danmark (til grundskoler, red.), er Clio-materialer,” siger Janus Benn Sørensen, som baserer den udmelding på omsætningsstatistik fra Danske Forlag. 
Det er en udvikling, der er gået stærkt over de seneste år. Ikke kun for Clio Online men også generelt på området for digitale læremidler. En stor medvirkende faktor er her den tidligere regerings ’Projekt It,’ der øremærkede en pulje på 500 millioner kroner til en tilskudsordning, der fra 2012-2017 skulle opruste folkeskolens digitale undervisningsmaterialer.       

   

Markedet trives
På Gyldendal Uddannelse har man en stor portefølje af digitale læremidler til både grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Grundskolen udgør klart det største marked i Danmark for digitale læremidler af den simple årsag, at her er flest elever, beretter Hanne Salomonsen, som er direktør for Gyldendal Uddannelse.
Hun oplyser videre, at salget til grundskolen går vældig godt. Gyldendal oplever igen i år massiv fremgang og kan også på baggrund af statistikker konstatere, at digitale læremidler i den grad efterhånden er kommet i spil ude på skolerne.
”Langt de fleste almindelige folkeskoler har efterhånden adgang til digitale læremidler. Fx er Gyldendals portaler ude på langt hovedparten af skolerne, og mange steder bruges læremidlet intensivt, kan vi se,” siger Hanne Salomonsen.
Det tegner godt for det løbende arbejde med at implementere nye undervisningsmaterialer, hvilket både politikerne, lærerne og leverandører kan være tilfredse med. Det mener Hanne Salomonsen, som også glæder sig på konkurrenternes vegne:
”Det er rart at se, at hele markedet trives. Det giver en dynamik, som er gavnlig for et kommercielt marked – der jo gerne skal danne grundlag for, at vi fortsat kan udvikle tidssvarende kvalitetslæremidler til gavn for danske børn og unges læring. Det, synes jeg egentligt, er lykkedes meget godt med den manøvre, politikerne vedtog med indkøbsstøtten.”
 
Støtte har banet vej for udvikling
Også på Alinea kan man nikke genkendende til den rivende udvikling. Her fortæller forlagsdirektør Cliff Hansen, at man inden for de seneste 12 måneder har kunnet registrere en fordobling i brugen af Alineas digitale læremidler. 
”Vi ser en kraftig vækst i brugen af digitale læremidler. Og set fra vores synspunkt er der tale om en udvikling, som stadig er stigende,” siger Cliff Hansen.
Hvordan har indkøbsstøtten påvirket markedet? 
”Jeg føler mig meget sikker på, at støtten har gjort, at der er blevet købt meget mere ind, end der ellers ville. Jeg har også en fornemmelse af, at der i løbet af de første par år med støtten måske blev købt mere ind, end der blev brugt. Men det har været med til at facilitere, at de digitale læremidler er blevet udbredt. Det har skolerne nu vænnet sig til, og vi kan i hvert fald se, at de bliver brugt intensivt nu,” siger han.
 
Flere spillere på markedet
Ifølge Janus Benn Sørensen fra Clio Online har ’Projekt It’ også haft den effekt, at der er kommet mange flere udbydere på banen. Siden 2012 er rigtig mange aktører begyndt at producere digitale materialer, og det har udviklet markedet: 
”Der er i hvert fald kommet flere til fadet, og det har jo også været et af målene med støtten. Den har også betydet, at skolerne i højere grad har turdet at prøve det af og inddrage digitale læremidler i deres årsplaner,” siger han og fortsætter: 
”Tendensen var der helt sikkert i forvejen. Men indkøbsstøtten har gjort, at udviklingen er gået hurtigere,” siger Janus Benn Sørensen. 
En effektmåling udført af Rambøll i 2014 på vegne af ’styregruppen for it i folkeskolen’ konkluderede, at ”digitale læremidler anvendes relativt hyppigt – gennemsnitligt anvendes der digitale læremidler i cirka 40 pct. af alle undervisningsforløb i løbet af et skoleår. Der er dog stor forskel på de enkelte fag.”  

Læs også: Clio Online vækster med 30 pct. i 2015

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere