Indkøbscenter med bokomat

Stockholms Stadsbibliotek har stillet to moderne centrale udlånsautomater op som minifilialerNår stockholmerne handler i det populære indkøbscenter Gallerian i centrum af den svenske hovedstad, så kan de lige snuppe en biblioteksbog med blandt indkøbene af designersko og HM-klude. For det seneste halve år har Bokomaten været stillet op her som en minifilial af Stockholms...

Stockholms Stadsbibliotek har stillet to moderne centrale udlånsautomater op som minifilialer

Når stockholmerne handler i det populære indkøbscenter Gallerian i centrum af den svenske hovedstad, så kan de lige snuppe en biblioteksbog med blandt indkøbene af designersko og HM-klude.
For det seneste halve år har Bokomaten været stillet op her som en minifilial af Stockholms Stadsbibliotek.

Bokomaten, der udenpå ligner automater, der tager imod genbrugsflasker eller skubber chokolade ud ved møntindkast, indeholder 500 bøger til udlån.

Omplacering
Tanken er, at bokomaten er vores tids lille biblioteksfilial, som kan være tilgængelig 24 timer i døgnet. En automat som kobles på bibliotekets it-system og klarer hele låneprocessen, udlån, tilbagelevering og admini-stration til lave omkostninger.
Det begyndte i Lidingö og er prøvet i syv andre svenske byer. I februar 2007 blev der så stillet to bokomater op i Stockholm. Den ene i det travle indkøbscenter og den anden i en parkeringskælder ved Kungsträdgården.

»Det var ikke nogle heldige placeringer,« fortæller bibliotekar Lars Granström, Stadsbiblioteket. »For den ene bokomat i Kungsträdgården Norras P-hus har konstant været udsat for hærværk og er ude af drift. Bo-komaten i Gallerian er placeret ved en biindgang og et sted, hvor publikum slet ikke kommer, kun hvis de skal have vekslet penge.«

Del af kulturen
»Den skal have en meget mere central placering, og det arbejder vi på at finde. Det bliver i hvert fald i år,« siger Lars Granström, »for ideen med en bokomat er stadigvæk god, og den skal ikke tabes på jorden nu. Det har været interessant at afprøve biblioteksudlån i et så kommercielt miljø som Gallerian. Det ligger helt i tråd med tankerne om, at nutidsmennesket søger mod de store centre for at klare det hele, indkøb, socialt liv og kultur. Her vil bokomaten være en del af kulturudbuddet.

Ideen er så god, at man kunne forestille sig den slags bokomater mange steder, og måske automater kun med litteratur for voksne og andre kun for børnebøger,« siger Lars Granström.
I bokomatens indre står de 500 bøger opstillet. Her er litteratur, børnebøger og faglitteratur. Hvilket aktuelt udvalg, der er i automaten, oplyses, når låneren har fået adgang til bokomaten med sit lånerkort. Så vises udlånsmulighederne på en pegeskærm. De bøger, der er lånt i bokomaten, skal afleveres samme sted.

Velkommen fra Pocketshop
Endnu har biblioteket ikke gjort op, hvad udlånet har betydet. Men der er hver dag udlån og aflevering i bo-komaten i Gallerian. Her ligger også en boghandel fra kæden Pocketshop, som sælger billigbøger.

Forretningens leder Sandra Kurén fortæller, at hun overhovedet intet har mærket til bibliotekets indtog i indkøbscenteret.
»Det er da en sjov idé, og de skal være velkommen. Jeg ser det ikke som en konkurrent, blot som noget der gør kunderne interesseret i bøger,« siger Sandra Kurén.

Lokale udlån
Flere steder i Sverige er der meget lange afstande mellem de lokale biblioteker, og virksomheden bag bokomaten, Distec i Täby, som også arbejder på at præsentere en discomat efter samme system, blot med cd’er, mener, at man kan bakke op om de små lokale områder ved at have udlån fra automater.

Distec forestiller sig også, at skoler, virksomheder og andre kunne være interesserede i at have en helt lokal bokomat. Nogle af automaterne kan rumme op mod 16.000 titler, og Distec lover, at for biblioteket vil udlå-nets totalomkostning aldrig overstige 10 kroner per lån.
Fototekst:
Bokomaten i Gallerian ligner andre automater, men denne indeholder 500 bøger til udlån
Bokomaten kan findes i Gallerian ved indgang Hamngatan 37. Gå 50 meter til højre side og frem til et bo-komatskilt og Exchange skilt. Så ligger Bokomaten på etagen højere oppe
forfattere

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere