IPA kongres 2008 i Seoul

På selveste Buddhas fødselsdag den 12. maj 2008 åbnedes IPAs 28. forlæggerkongres under overskriften »Diversity in a shared future« Af Marie Svane, direktør, ForlæggerforeningenI sin åbningstale nævnte O. Young Lee, professor, forfatter og tidligere kulturminister i Sydkorea, Buddhas fødselsdag, og at Buddha har ydet sit bidrag til udviklingen af udgivervirksomhed,...

På selveste Buddhas fødselsdag den 12. maj 2008 åbnedes IPAs 28. forlæggerkongres under overskriften »Diversity in a shared future«
Af Marie Svane, direktør, Forlæggerforeningen

I sin åbningstale nævnte O. Young Lee, professor, forfatter og tidligere kulturminister i Sydkorea, Buddhas fødselsdag, og at Buddha har ydet sit bidrag til udviklingen af udgivervirksomhed, idet det første kendte bogværk trykt med flytbare metaltyper er Jikji, en 39 siders gengivelse af Buddhas lære, trykt i 1377, altså 78 år tidligere end Gutenbergs 42-linjers Bibel.

Forlagenes fremtid i internationalt perspektiv
Deborah Wiley fra Wiley & Sons Inc, USA, fortalte om, hvordan Wiley & Sons indretter sig på den nye tidsalder.

Deborah Wiley sagde, at hendes forlag har introduceret flere nye forretningsmodeller de seneste fem år end i hele forlagets 195 år lange historie.

Ryoji Fukada fra Springer i Japan talte om mulighederne for at betjene det videnskabelige samfund med gode oversættelser. Springer giver sine forfattere valget mellem traditionel abonnementsordning og Springer Open Choice, hvor forfattere betaler standard Open Access-gebyr.

Olav Stokkmo, direktør for IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), nævnte, at ophavsretten er uundværlig for kultur, identitet, diversitet, viden og uddannelse – i det omfang den gøres tilgængelig for brugerne.

Tradition og fornyelse i videnskabelige publikationer
Nu var det tid til en session om videnskabelige publikationer med Peter Givler fra International Federation of Sholarly Publishers (IFSP), USA, som ordstyrer.

Professor Min Suk Choe, direktør fra Ewha Woman’s University Press, Korea, var første taler. Hun fortalte, at universitetsforlag fusioneres ind i bibliotekerne, ikke blot på grund af økonomiske problemer, men også fordi man forveksler udgivervirksomhed med trykkerivirksomhed.

Problemet er, at universitetsforlagets budget godkendes for kun et år ad gangen, hvilket skader mulighederne for langtidsplanlægning. Det er også en udfordring, at forfatternes status fylder meget i den aktuelle sociale diskurs, mente Min Suk Choe, der også synes, at bestsellerne ofte er overraskende dårlige.

Næste taler var Masami Yamaguchi, direktør for University of Tokyo Press. Han talte om faldende økono-miske tilskud til universitetsforlag. Forlagene må samarbejde tættere med deres universiteter i fremtiden for at skaffe midler til forskning og publikationer.

Christopher Hudson, forlægger, The Museum of Modern Art (MoMA), USA, fortalte, at hans job er at sikre museet afkast af investeringerne i specialudstillinger. Samarbejde med eksterne forlæggere er, mente han, primært for museer, der er så små, at det giver bedst mening at samarbejde.

Afvejning af interesser i ophavsret
Under ledelse af IPA’s vicepræsident, Yu Kanehara fra Japan, skulle der nu tales om begrænsninger i og undtagelser fra ophavsretten.
Jørgen Blomqvist, direktør i WIPO, Schweiz, lagde ud med at sige, at så længe vi har haft ophavsret, har vi haft undtagelser fra og begrænsninger i ophavsret.

Undtagelser og begrænsninger er et hedt diskussionsem-ne, når de internationale regler skal implementeres, og derfor varierer reglerne om undtagelser og begrænsninger fra land til land.

Jørgen Blomqvist fortalte om de seneste møder i internationale fora, hvor disse regler har været drøftet. I 2008 er der fra Brasilien, Chile, Nicaragua og Uruguay fremsat forslag om, at der skal indføres minimums-krav om undtagelser og begrænsninger i rettigheder i alle landes lovgivninger, især med henblik på at give adgang for de mest sårbare eller socialt prioriterede sektorer.

Jørgen Blomqvist understregede, at IPA gør et godt arbejde med sin lobbyindsats, men beslutningerne om traktatændringer træffes af repræsentanter for de forskellige lande, og det er vigtigt, at de enkelte landes forlæggerforeninger gør en indsats for at gøre landenes repræsentanter bevidste om hensynene bag de gældende regler.

Nye medier – nye platforme
Fra Hachette Livres i Frankrig deltog Jérôme Denoix, som gav bud på, hvordan man kan skabe nye indtægter fra digitalt indhold.

Ophavsretten er vigtig, og samtidig skal man have en særlig ekspertise, som f.eks. Hachettes rejsebøger (se www.routard.com). Hertil kommer værdien af forlagets varemærker, strukturering af indhold, og opdatering og berigelse af indhold.

Indtægterne fra digitalt indhold kommer ifølge Jérôme Denoix fra licensering, afgifter for downloading og web-reklamer. Teleselskaberne kræver desværre en meget høj andel af indtægterne fra levering til mobil modtager.

Andrew Keen fortalte om sin bog The Cult of the Amateur. Andrew Keen ser web 2.0 som et generationsopgør, et opgør med de kulturelle autoriteter.

Ved at lade alle være professionelle undermineres selve professionalismen. Blogs og Wiki’er er bare teknologi, men det er teknologi, som er i hænderne på amatører og børn, når det gælder indholdet.

Andrew Keen mener, at alle elsker idéen om at udgive sig selv, men at der ikke er en bæredygtig forretningsmodel for det. Det hedder sig, at forretningsmodeller vil dukke op, men hvis forlæggerne ikke kan se dem i dag, så er de der ikke, og man skal ikke lade sig vildlede af påstande fra anden side om, at de vil komme.

Andrew Keen opfordrer bogbranchen til at lære af avisernes og musikindustriens fejl. Forlagene begår kollektivt selvmord, hvis de fraskriver sig rollen som dommere over værdien af indhold: »Dangerous humility is killing the business of publishing.«

Mere om ophavsret
De sidste sessioner handlede om erfaringer med pirateri og om perspektiver for international regulering af ophavsret.
Patricia Judd fra Association of American Publishers (AAP), USA, opfordrede til, at de brancher, der har ophavsret som interesseområde, står sammen og taler med én stemme.

Patricia Judd henviste til, at der er ‘diversitet’ i form af, at forlagsbrancherne i de forskellige lande har forskellige vilkår. Men trods forskelle i kultur, struktur og infrastruktur mener Patricia Judd, at vi har en masse til fælles i en shared future, hvor bekymringerne over pirateri er fælles.

»Overalt er det svært at engagere de nationale regeringer, og vi lever i en tidsalder, hvor globalisering og internet er aktuelle udfordringer for forlag i alle lande.«

Sidste session handlede bl.a. om, hvordan lovgivningen kan følge med den teknologiske udvikling. Ordstyrer Geoffrey Yu, tidligere WIPO, nu rådgiver for Singapores udenrigsministerium, startede med at konstatere, at den aktuelle debat efter hans mening faktisk ikke handler om at få lovgivningen til at passe til teknologien.

Geoffrey Yu opfordrede til, at der fokuseres på indholdet og ikke kun på processerne.

Herefter talte Reto Hilti fra Max Planck Institute. Reto Hilti mener, at ophavsretten bør erstattes med en form for (kortere tids) beskyttelse af forlagets investering i udvælgelse, redigering og markedsføring med mere. Forbrugerne ønsker en ny afbalancering af interesser, og forbrugerne er flertallet, var Reto Hiltis ræ-sonnement.

Reto Hilti talte, i modsætning til Geoffrey Yu, netop for at fokusere mindre på indholdet og mere på den værdi, som forlag tilfører et manuskript. Copyright er ikke svaret på udfordringerne, var Reto Hiltis budskab.

Spørgerunden fremkaldte ikke uddybning af, hvordan Reto Hilti mere præcist forestiller sig, at reglerne skulle ændres.

Fra salen gjorde Jørgen Blomqvist opmærksom på, at ophavsretten bygger på internationale konventioner, som det kræver en omfattende proces at ændre. I lyset af Jørgen Blomqvists indlæg tidligere samme dag kan der være god grund til at være opmærksom på, om denne debat dukker op på den nationale scene, sad jeg og tænkte for mig selv.

Resolutioner
Som afslutning på kongressen vedtoges en række resolutioner om ophavsret, piratkopiering, ytringsfrihed med mere. Resolutionen i sin helhed kan ses på IPAs hjemmeside: http://www.internationalpublishers.org/images/stories/newsletter/2008IPACongress/28thcongressresolutions.pdf

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere