Jørn Lund 60 år, 30. januar 2006

En af Jørn Lunds mange bøger om sproget hedder Kampen om opmærksomheden. Selv fik han meget tidligt ørenlyd, allerede som 22-årig var han undervisningsassistent på Københavns Universitet ved selv at lægge øre til, hvordan græsset gror i den danske sprogbrug. Med absolut gehør har han fulgt den udvikling i vort tungemål, som bekymrer mange i en tid, hvor danskens farver tones af globaliseringen...

En af Jørn Lunds mange bøger om sproget hedder Kampen om opmærksomheden. Selv fik han meget tidligt ørenlyd, allerede som 22-årig var han undervisningsassistent på Københavns Universitet ved selv at lægge øre til, hvordan græsset gror i den danske sprogbrug. Med absolut gehør har han fulgt den udvikling i vort tungemål, som bekymrer mange i en tid, hvor danskens farver tones af globaliseringen. At sprog og identitet hænger sammen, véd den dogmefri forsker og publicist meget vel, hvorfor hans satiriske anlæg udfolder sig under hans konstatering af de billige udsalg i bl.a. erhvervslivets modehuse med deres branding, hvor både sprog og tanke kommercialiseres. ‘Sprog til salg’ hedder den seneste af hans muntre, kritiske og tematiske artikelsamlinger.
Skønt vi som danskere er tilbøjelige til at sjuske med sproget og gøre os halvt uforståelige for andre skandinaver, elsker vi at læse om det, og Jørn Lund er en gavmild giver, der selv holder af at agere i arbejdsmæssige sammenhænge. Hans mentale syntaks er klar og præcis, hans analyse af opgaver og problemer inspirerende, hvad der gør ham til en efterstræbt partner i diverse udvalg, kommissioner, fonde og styrelser. En tilbøjelighed for det nordiske med særlig forkærlighed for Norge er synlig. Listen over hans arbejde for ikke mindst Undervisningsministeriet er udmattende lang, bl.a. da han satte liv i begrebet ‘sprogpolitik’, og da kulturministeriet begyndte at tænke i kanonbaner, faldt valget af formand for det omstridte fænomen ikke svært.
Mit eget første møde med Jørn Lund, da han efter universitetsårene 1980 blev udnævnt til professor ved Danmarks Lærerhøjskole, nu Danmarks Pædagogiske Universitet, førte straks til samarbejde om danskfagets pædagogik og til diverse fagbøger, noget han allerede da havde lang erfaring med. Hans magnetisme i etablering af netværk blev siden til et helt kraftværk kaldet Den Store Danske Encyklopædi, som han på ti år fra 1991-2001 uden forsinkelser satte strøm til som administrerende chefredaktør inden for Gyldendals ledelse. En manddomsprøve og en publicistisk succes, ikke bare en stor indsats for bogen som fænomen, men med inerti i elektronikken som følgevirkning.
Kombinationen af bog og net i det litterære kulturlandskab kan han nu videreudvikle som direktør siden 2002 for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der oplever en sand opblomstring. Hans meritter kan i enkeltheder aflæses af den halvanden spalte lange og stadig voksende biografi i Kraks Blå Bog.

Torben Brostrøm

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere