Jesus og oldtidens stjerneverden

Forfatter: Ove von Spaeth
Sider: 168
Omslag: Hardback
Forlag: Zenith IC

•  At være 'stjernefødt' indgik i herskernes propaganda i oldtiden. For at styrke denne idé, brugte man en persisk tradition med beretning om et 'stjerne-under' ved kongernes fødsel. Uddannelsen i stjernelæren foregik dengang både i Babylon og Egypten i templerne hos præsterne, der var kultisk indviede. Stjernelæren og dens tilknyttede videnområder blev betragtet som en hellig videnskab.• Bethlehem-stjernen er en kendt, populær betegnelse for den stjerne, der ifølge fortællingen om de tre vise mænd (Matthæus 2:1-12) ledte dem frem til Jesusbarnet i Bethlehem. Der har gennem tiderne været vidt forskellige forklaringer på denne stjerne, men var den et mytologisk eller astronomiskfænomen?• Det nye Testamente omtaler, at vismændene ankom ved Jesu fødsel, fordi de "havde set hans stjerne i Øst" – de var altså i realiteten astrologer. Bethlehem-stjernen blev tillige set af "hyrder på marken", hvor 'hyrde' tillige var en kultisk indvielsestitel. Begivenheden synes at være foregået i landets anden Bethlehem-by, der ligger blot 7 km fra Nasareth. Hyrderne ventede nærved i byen Nain, der betyder 'marken'.• De gamle mellemøstlige kulturer betegnede på himlen nogle bestemte stjernebilleder som 'Stalden', 'Oksen', 'Æslet' og 'Krybben'. Disse synes også at være indgået i beretningen om Jesu fødsel, idet der ved stjernebilledet 'Æslet' findes en stjerne, Praesaepe, der er græsk for 'Krybben'. Stjernen hedder Nangaru, 'tømmermanden' (Josefs metier) på babylonisk, som dengang ofte brugtes til astronomiske termer.

Fakta om bogen
Titel: Jesus og oldtidens stjerneverden
Forfatter: Ove von Spaeth
Sider: 168
Omslag: Hardback
Forlag: Zenith IC


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere