JP/Politikens Hus overtager Saxo

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt, at JP/Politikens Hus overtager kontrollen med landets største webboghandel, Saxo.

I følge en pressemeddelelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har man godkendt, at JP/Politikens Hus A/S (JPPOL) nu ejer alle aktier i Saxo. At JPPOL ønskede at overtage Saxo blev meldt ud i slutningen af november 2018.

Tidligere ejede JPPOL 30 % af aktierne i internetboghandelen, mens de resterende mestendels var ejet af hidtidig hovedejer Jørgen Balle Olesen (62,63 %).

Tilladelsen til JPPOLs overtagelse blev givet, fordi den ikke blev anset som markedsforvrindende - "at den anmeldte fusion ikke hæmmer den effektive konkurrence betydelig," som konklusionen lyder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse.

Analysen blev taget på baggrund af en analyse af lang en række parametre. Et af disse var, hvilken andel af det samlede bogsalg som JPPOL ville sidde på efter en eventuel overtagelse af Saxo. Saxos nuværende markedsandel er 5-10 % og JPPOLs 0-5 %, og den samlede, forventede procentdel på 15 % efter fusionen gav ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anledning til bemærkninger.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere