KL-formand: Besparelser får biblioteker til at nytænke

Det er en vanskelig opgave at få de økonomiske ender til at hænge sammen, siger formanden for KL’s børne- og kulturudvalg i forbindelse med millionbesparelserne på biblioteksområdet. Det fordrer nye, smarte løsninger, lyder forslaget. Der er ikke mere at hente, replicerer Biblioteksforeningens formand – og slet ikke plads til nytænkning.

       
24 millioner kroner. Så meget mindre er der til rådighed for de kommunale biblioteker i 2016 i forhold til 2015. Ifølge udtalelser til BogMarkedet fra Biblioteksforeningen og Bibliotekarforbundet vil det betyde en ringere kvalitet og flere fyringer.
Anna Mee Allerslev (RV) er formand for børne- og kulturudvalget under Kommunernes Landsforening, og hun er klar over den pressede økonomi men mener også, at de stramme budgetter kan åbne op for nye løsninger og nye måder at tænke på.
”Det er ingen hemmelighed, at økonomien i kommunerne i disse år er presset, og at kommunerne hver dag må prioritere for at få midlerne til at række. Dertil kommer omprioriteringsbidraget, som tvinger kommunerne til at skære omkring syv milliarder kroner frem mod 2019. Det er en vanskelig opgave at få enderne til at hænge sammen, og det kræver lokal, politisk prioritering at finde de nødvendige effektiviseringer og besparelser, og her må alle områder i udgangspunktet holde for,” siger hun til BogMarkedet og fortsætter:
”Til gengæld oplever jeg, at kommunerne netop på biblioteksområdet forsøger at effektivisere ved at finde nye, smarte løsninger, der i regnearket står som en besparelse, men som ikke nødvendigvis en serviceforringelse. Flere steder tænker man helt nyt ved for eksempel at sammenlægge biblioteker og samtidig omdanne dem til at have en bredere funktion i lokalmiljøet.”
 
Der kan ikke spares mere
Formanden for Biblioteksforeningen, Steen B. Andersen, der også er socialdemokratisk formand for kulturudvalget i Aarhus Kommune, er lodret uenig med Anna Mee Allerslev. Der kan ikke spare mere – bibliotekerne er helt i bund. I virkeligheden burde de tilføres flere penge, for de er en god investering, siger han.
”I de seneste år er bibliotekerne den kulturinstitution der er skåret mest ned, og når politikerne forsætter med at skære ned vil det nu for alvor få konsekvenser for den service, borgerne får. Både i forhold til åbningstider, antallet af arrangementer og vejledningen på bibliotekerne. Der er selvfølgelig stor kommunal forskel, men nu vil det for alvor kunne mærkes,” siger han og fortsætter:
”I Danmarks Biblioteksforening er vi smerteligt bevidste om at der bliver skåret ned på de offentlig budgetter, men vi mener at bibliotekerne i den grad har givet deres del. Både gennem en omfattende automatisering, hvor vi skabt mulighed for at borgerne selv kan bestille, låne og afleverer materialer, så vi i stedet kan personalet til at vejlede og formidle. Men arbejdsopgaver kan kun automatiseres én gang, så der er simpelthen ikke mere at hente på den konto som Anna Mee Allerslev påstår.”
 
Biblioteker halveret
Steen B. Andersen fortæller, at antallet af biblioteker indenfor de sidste 30 år er blevet halveret fra 900 til 450.
”Samtidig har vi i de sidste 10 år på over halvdelen af alle bibliotekerne åbnet for, at borgerne selv kan tjekke ind og bruge rum og låne materialer, når der ikke er personale,” siger han og fortsætter:
”Der er altså tale om voldsomme besparelser på omkring en tredjedel af budgettet, som til dels er klaret via rationaliseringer og smarte løsninger, men det har konsekvenser. Det har for eksempel ført til, at der er nogle borgere, der har fået ret langt til biblioteker, og det rammer mobilt svage som børn, unge og ældre hårdt. Det kræver andre måder at formidle kulturen på og andre metoder til at få folk til at tage del. De kommunale politikere bliver nødt til at erkende, at det koster at have velfungerende biblioteker, men at det til gengæld er en god investering, så vi skal have vendt den udvikling.”


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere