Kombination er den nye trend

Stort set samtidig lancerer Børsens Forlag og Princeton University Press hver deres udgivelse, der kombinerer det trykte og elektroniske medie.Det danske udspil er forfattet af Martin Lindstrøm, og bogen, e-tailhandel – clicks, bricks & brands, er udgivet som en »DualBook«. Det vil ifølge forfatteren sige, at bogen eksisterer både »inden for denne bogs omslag og online på adressen...

Stort set samtidig lancerer Børsens Forlag og Princeton University Press hver deres udgivelse, der kombinerer det trykte og elektroniske medie.
Det danske udspil er forfattet af Martin Lindstrøm, og bogen, e-tailhandel – clicks, bricks & brands, er udgivet som en »DualBook«. Det vil ifølge forfatteren sige, at bogen eksisterer både »inden for denne bogs omslag og online på adressen www.dualbook.com«. Det betyder med andre ord, at man kan kombinere offline- og onlinelæsning. Der er ingen sidste side i den trykte bog, for meningen er, at den skal blive ved med at eksistere online. De enkelte kapitler munder ud i en opfordring til brugeren om at fortsætte læsningen online og dér opleve bogens interaktive dimension. Det er unægtelig et ambitiøst pionerprojekt, som Børsens Forlag her har lanceret – ikke kun i teknologisk forstand. Der bydes i bogen på en masse nytænkning og provokationer, som forhåbentlig kan få nogles øjne op for de mange muligheder, der findes inden for e-handel i dag. Hvad mener I fx om denne lille opsang til detailledet:
Mange detaillister begår stadig den fejltagelse at fokusere på, om deres priser er konkurrencedygtige, om deres produktudvalg er stort nok og om deres leveringsvilkår er tilfredsstillende. Det er usandsynligt, at detaillisterne vil kunne konkurrere med e-tailhandlerne på disse områder … At e-tailhandlere og detaillister kender deres stærke sider til bunds, er ikke kun en uvurderlig fordel, men simpelthen en faktor, som kan afgøre, om deres virksomhed vil overleve eller ej.
Ved erhvervelse af bogen tildeles man samtidig en personlig kode, som skal bruges for at få det fulde udbytte af websiden – herunder en lang række statistisk materiale. Læs i øvrigt et længere interview med forfatteren på adressen www.bizreport.dk/ebiz/ 2001/06/20010601-3.htm
Den amerikanske pendant til Martin Lindstrøms bog, Republic. co, er skrevet af Cass Sunstein. Den giver forslag til, hvordan man skaber sig et overblik i den kolossale nyhedsstrøm, der konstant lægges på nettet. Noget kunne tyde på, at denne form for kombineret bog/e-bog er den rette måde at få optimalt udbytte af e-bøger på. I hvert fald siger Ursula Bollini fra Princeton University Press til Publishers Weekly: »Der er stort behov for et e-bogs koncept, der ikke alene giver informationer, men også tilbyder læserne at kommentere og diskutere vigtige emner, der lanceres af forfatteren i en trykt bog.«
Og trenden standser ikke her. Også hos Time Warner Publishing prøver man at følge med tiden. Forlaget har postet over $ 2 mio. i en reklamekampagne, der skal gøre opmærksom på adressen www.iPublish.com – et online-mødested for forfattere og redaktører. Her finder man bl.a. diverse chat-rooms, hvor læsere og forfattere sammen kan finde frem til de rigtige måder at markedsføre og sælge deres e-bøger på.Nr. 24/25 2001
Siden er bygget op om de tre hovedpunkter »iWrite«, »iRead« og »iLearn«. Forfattere opfordres til at sende deres manuskripter ind ad elektronisk vej, og de tekster, der kommer ind til Time Warner via denne hjemmeside, bliver læst og vurderet af en række redaktører. Time Warner betinger sig 90 dages eksklusivt råderum over teksterne, uanset om de er egnede til udgivelse eller ej. På »iLearn«-delen giver skiftende etablerede forfattere hjælp og gode råd til de håbefulde skribenter, der har spørgsmål til dette eller hint i forbindelse med skriveprocessen. Den første lærer er således ingen ringere end forfatteren Anita Shreve.
Når en forfatter har fundet vej gennem nåleøjet – eventuelt hjulpet af en erfaren gæstelærer – har Time Warner automatisk sikret sig retten til at forhandle bogen som e-bog via den nye hjemmeside. Og de er meget fortrøstningsfulde på det store forlag: »Alt det, som andre forlag teoretisk taler om i forbindelse med e-commerce, det gør vi i praksis,« som Hilary Lifton fra forlaget siger til Publishers Weekly.
Ikke alle er lige begejstrede for Time Warners nye initiativ. Forfatterforeningen The Authors Guild vil således opfordre sine medlemmer til ikke at lade sig indforskrive som undervisere og/eller indgå kontrakter under disse vilkår. Foreningen er bange for, at kontrakterne lægger op til betydelige juridiske risici og tab af litterære rettigheder for de forfattere, der skriver under med Time Warner Publishing. Nr. 24/25 2001

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere