Kommuner investerer mere i digitale læremidler

Tilskudsordning har betydet ny vækst kommunernes indkøb af digitalt undervisningsmateriale til folkeskoler i 2014. Det viser en ny opgørelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 

De danske kommuner fik tilskud for 63 mio. kroner i 2014 til indkøb af digitale læremidler. Dermed øges kommunernes tilskud med 19 procent i forhold til 2013, hvor der blev givet tilskud for omkring 53 mio. kroner. 
Det fremgår af en opgørelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som er offentliggjort her til formiddag. Tilskuddene kommer fra den puljen på 500 millioner kroner, som den tidligere regering og KL i perioden 2012-2017 har afsat til en oprustning af folkeskolens digitale undervisningsmidler. 
’Projekt It’, som tilskudsordningen kaldes, har som formål at øge folkeskolernes brug af it og digitale læremidler i den daglige undervisning. Og de nye tal viser ifølge ministeriet, at tilskudsordningen virker – de seneste tre år har kommunerne investere i langt flere digitale læremidler.
 

 I 2012 fik kommunerne udbetalt cirka 36 mio. kr. i støtte til at købe digitale læremidler, mens de i 2013 fik ca. 53 mio. kr. i støtte. I 2014 modtog kommunerne lidt over 63 mio. kr. Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
 
Stigende tilslutning fra kommunerne
Håbet er, at en øget inddragelse af digitale læremidler kan styrke elevernes it-kundskaber og deres motivation for indlæring, ligesom det bliver nemmere at differentiere undervisningen. Og kommunernes opbakning er stigende. Det kan man se, idet flere kommuner udnytter en større andel af deres trækningsret i puljen. 
Millionerne i puljen er øremærket til de forskellige kommuner ud fra, hvor mange elever der går på kommunens skoler. På nedenstående diagram kan man se udviklingen i kommuners investeringer år for år.
 

Mens der i 2013 var 25 kommuner, der havde brugt mellem 80 og 100 pct. af deres andel, gælder dette for hele 53 kommuner i 2014.
  
Et boost til undervisningsforlagene
Tilskudsordningen, der løber til 2017, har ud over at styrke folkeskolens it også givet et løft til undervisningsforlag som Gyldendal, Alinea og Clio Online. Det er både udbuddet af digitale læremidler og forlagenes omsætning, som også nyder godt af ’Projekt It.’ Det viste senest dette års udgave af Forlæggerforeningens årsstatistik
I 2015 er der afsat 65 mio. kr. til puljen til medfinansiering af digitale læremidler. Kommunerne kan søge om tilskud fra puljen frem til den 12. februar 2016.
 
Læs mere og se opgørelsen af kommunernes forbrug her.
 
Fakta:
  
  • Kommunens andel af de 500 mio. kr. er beregnet på baggrund af elevtallet i kommunens skoler pr. 5. september 2013. Andelen udgør i 2015 ca. 113 kr. pr. elev. 
  • Trækningsretten udløber den 31. december 2015, og det er ikke muligt at overføre uforbrugte midler til 2016.
  • Kommunerne får efter indkøbet af tilskudsberettigede digitale læremidler refunderet 50 pct. af deres udgifter, dog maksimalt op til kommunens tilskudsloft.
 
Kilde: uvm.dk

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere