Kultur og sundhed

  • Nye udgivelser
  • 12/09/2017
  • Turbine

Undertitel: en antologi
Forfatter: Anita Jensen
Sider: 392
Omslag: Hæftet
Forlag: Turbine

Gennem de sidst år er der i en dansk kontekst blevet sat fokus på hvilke resultater man opnår ved at inddrage kulturelle aktiviteter på sundhedsområdet. Men hvilke praksisser eksisterer der og hvordan fremmer de borgere/ patienters sundhed? Og hvordan kan man bidrage til en positiv udvikling, hvor kunst- og kulturaktiviteter benyttes på sundhedsområdet?
 
Antologien "Kultur og sundhed" præsenterer en bred platform af forskellige praksisser, bidrager til vidensgrundlaget og diskursen i feltet og skaber inspiration til fremtidige, sundhedsfremmende tilbud i Danmark ved at afsøge muligheder i krydsfeltet mellem sundhed, trivsel og kunst- og kulturaktiviteter.
 
Bogen er opdelt i tre dele hvor den første del fokuserer på en række af de forståelser, begreber, tilgange, vidensgrundlag og mekanismer der er i spil i det tværfaglige felt. Bogens anden del er koncentreret om en bred præsentation af feltets praksis med eksempler fra ind- og udlandet. Den tredje del betragter feltets udvikling og status i Danmark såvel som perspektiver fra Sverige, Norge, Storbritannien og Finland.
Antologien henvender sig til fagprofessionelle og andre interesserenter inden for kultur- og sundhedsfeltet.

Fakta om bogen
Titel: Kultur og sundhed
Undertitel: en antologi
Forfatter: Anita Jensen
Sider: 392
Omslag: Hæftet
Forlag: Turbine


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere