Kvinder i stort overtal på danske forlag

BogMarkedet har undersøgt kønsfordelingen blandt ansatte på en række forlag. Tallene viser, at syv ud af ti forlagsansatte er kvinder. Zoomer man ind på redaktørerne, er der endnu længere imellem de mandlige kollegaer. 

Kvinderne er klart i overtal på de danske forlag. Faktisk er hele 72 procent af alle ansatte kvinder på en række forlag, som BogMarkedet har undersøgt. Undersøgelsen inkluderer 393 forlagsansatte fra ni forlag – heriblandt flere af landets største – og viser en endda meget skæv kønsfordeling. 
Undersøgelsen viser også kønsfordelingen blandt de forlagsansatte opdelt i fire kategorier, som er redaktører, ledelse, PR/salg/marketing og øvrige ansatte. Generelt indikerer undersøgelsen, at mænd i forlagsbranchen oftere er beskæftiget med områder som ledelse, regnskab og forskellige former for produktion. Hvorimod langt de fleste redaktører samt PR-, salg- og marketingmedarbejdere på de undersøgte forlag er kvinder.


Kønsfordelingen af samtlige ansatte på de ni forlag. Kilde: BogMarkedet

Mest skæv er kønsfordelingen blandt redaktørerne og i gruppen kaldet ‘ansatte i øvrigt’. Sidstnævnte dækker over redaktionsassistenter, sekretærer, koordinatorer, regnskabsfolk, etc. Inden for disse to kategorier er 78 procent kvinder  – altså tæt på fire ud af fem forlagsansatte. 
Lidt flere mænd er at finde i kategorien med alle forlagenes PR-, salgs- og marketingansatte, hvor 28 procent er mænd. I den sidste af de opstillede kategorier kaldet ‘ledelse’ er der 42 procent mænd. Denne kategori dækker over både topledelse, direktion og mellemledere.  
Vælger man derimod at fokusere udelukkende på den øverste leder på hver af de ni forlag, er der dog overvejende flest mænd i stillingerne som adm. direktører eller forlagschefer.
 

Ovenstående diagrammer viser kønsfordelingen blandt de ni forlags ansatte opdelt i fire kategorier opstillet af BogMarkedet. Kilde: BogMarkedet.
 
Men hvad betyder disse tal? Hvilken effekt om nogen har den skæve kønsfordeling på beslutningerne om bøgerne, som forlagene udgiver og – lige så interessant – dem de ikke udgiver? Og hvad betyder kønsfordelingen for forlagene som arbejdspladser? I flere artikler over de kommende dage vil BogMarkedet belyse tallene fra forskellige sider. Læs her, hvad flere danske arbejdsmarkeds- og kønsforskere mener om tallene

Sådan gjorde vi:
  • Tallene omfatter samtlige ansatte på: Lindhardt og Ringhof, Politikens Forlag, People’sPress, Rosinante, Turbine, Gads Forlag, Hr. Ferdinand, Klim og Modtryk. De fleste af disse har besvaret et spørgeskema, mens enkelte forlag har en oversigt over ansatte og deres funktion på forlagets hjemmeside.
  • Tallene er indsamlet i september og oktober måned 2015.
  • Vi har afgrænset os til at undersøge store og mellemstore forlag, fordi opdelingen i kategorier kun er mulig her. På mange mindre forlag har ansatte/ejere ofte flere forskellige funktioner.
  • Gyldendal har afvist at medvirke.  

På BogMarkedet fik vi idéen til at undersøge kønsfordelingen på danske forlag efter at have læst et opsigtsvækkende essay af forfatter Catherine Nichols, som omhandler ‘ubevidste bias’ i den engelsksprogede forlagsverden. Catherine Nichols sendte det samme manuskript ud til 50 agenter - først i sit eget navn og derefter under mandligt pseudonym. To agenter vendte tilbage med positiv feedback, da hun brugte sit eget navn, 17 da hun anvendte mandligt pseudonym. Det stunt trak overskrifter i både The Guardian og Independent

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere