Leder: Nye Samhandelsregler?

Af Nils Bjervig, chefredaktørSamhandelsreglerne er blevet ændret og moderniseret i takt med ydre betingelser og nye aftaler. Sidst i forbindelse med aftalen mellem Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen om fragt og kredittid, der trådte i kraft den 1.7. 2008.De to foreningers formænd, Lars Østergaard og Karsten Blauert, sagde i deres Nytårshilsen i BogMarkedet, at...

Af Nils Bjervig, chefredaktør
Samhandelsreglerne er blevet ændret og moderniseret i takt med ydre betingelser og nye aftaler. Sidst i forbindelse med aftalen mellem Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen om fragt og kredittid, der trådte i kraft den 1.7. 2008.

De to foreningers formænd, Lars Østergaard og Karsten Blauert, sagde i deres Nytårshilsen i BogMarkedet, at det var nødvendigt med forhandlinger om nye samhandelsregler.

Det er der flere grunde til. For det første udløber den nuværende dispensation til at sætte fast pris på bøger i 2010; for det andet har også forlæggerne nu sagt – som boghandlerne har gjort i nogen tid – at de går ind for helt frie priser. (Det samme har de to seneste kulturministre erklæret). For det tredje ønsker boghandlerne at gå over til at købe bøger hos forlagene til nettopris.

BogMarkedet erfarer, at de to foreninger vil sætte sig sammen i et udvalg om fremtidens Samhandelsregler.

Der synes at være enighed om, at følgende punkter skal indgå i drøftelserne:
Fragt og anden logistik; afskaffelse af fastpris; fastholdelse af fælles udgivelsesdato.

Størst opmærksomhed vil der efter vores vurdering være på to spørgsmål: fragt- og kreditaftalerne og handel til nettopris.
Fragten skulle efter 1.7. 2008 i hovedsagen betales af forlagene (før var det boghandlerne), og i aftalen indgik en afkortelse af boghandlernes kredittid; det var hensigten, at aftalen hermed skulle være udgiftsneutral for begge parter. Der har ikke, som BogMarkedet hører det, været særlig stor tilfredshed med denne aftale.

Det har bl.a. betydet, at boghandlen har forhåndsbestilt og indkøbt mærkbart færre titler og eksemplarer end tidligere, og det har kunnet mærkes på forlagene. Alligevel har resultatet været en ofte meget stram likviditet hos boghandlen (forstærket væsentligt af finanskrisen).

Derfor vil det være i begge parters interesse at ændre de netop indgåede regler, der åbenbart ikke kunne klare at komme fra skrivebordet og ud i virkelighedens verden.

Boghandlernes hovedargument for at indføre nettopriser i stedet for rabatter bliver meget klart formuleret af deres formand Lars Østergaard: »Vi må bort fra de sidste rester af det gammeldags samhandelsforhold, hvor forlagene bestemmer og lægger låg over boghandlernes fortjeneste.«

Men at få nettopriser vil for det første ikke afskaffe rabatterne (alle vil prøve at forhandle sig til en bedre pris), for det andet indebærer det store problemer for markedsføringen af bøger – især for forlagene. Hvis man ikke kan angive en vejl. pris, hvordan kan man lave annoncer for bøger og give ordentlig forbrugeroplysning? Hvordan skal man angive en besparelse på en bog – i forhold til hvad?

Ordningen vil i praksis give boghandlerne monopol på at annoncere med priser på bøgerne og efterlade forlagenes egne internetboghandler med et problem.

I Sverige har man i mange år kørt med et system, der nærmer sig nettopriser. Her har man nu måttet indgå restriktive regler for, hvordan boghandlen må angive før- og nupriser. Førpriser har ofte været fantasipriser.

Spørgsmålet om nettopriser kan let gå hen og blive den mest vanskelige knast i forhandlingerne.
Under alle omstændigheder vil de nye Samhandelsregler komme i en noget kortere udgave, end dem branchen har levet med i mange, mange år.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere