Litteraturfestivalen og lokalsamfundet

Odsherred kommune har en litteraturfestival for ALLE børn. Her er der en bevidsthed om, at man er en del af Udkantsdanmark, hvor børn normalt har længere til kulturelle oplevelser. Vi taler med festivalleder Anne-Marie Donslund.

Alle børn fra 1-20 år er målgruppen for Odsherred Læser - Litteratur- og læsefestival for børn og unge i Odsherred, når der for syvende gang i år sættes en uge af i november til læsning og litteratur.

Festivalen har et ønske om at skabe samhørighed om litteraturen på tværs af kommunen og bruge litteraturen som en indgangsvinkel til at tage fat på sociale problemstillinger i området ud fra den tese, at når man deler litteraturen, skaber den fællesskab og afhjælper ensomhed.

På festivalen er der et bredt program inddelt i alderstrin fra vuggestue- og dagplejebørn til gymnasieelever. Målsætningen er blandt andet, at alle børn skal møde en forfatter i løbet af ugen, og derfor er der en huskunstnerordning, hvor 14 forfattere flytter ind på hver sin institution for at komme så tæt på børnene som muligt.

Derudover vil der være skrivekonkurrencer, kunstudstillinger, oplæsningsarrangementer, børnebiograf og mange andre aktiviteter rundt om i lokalområderne – alt sammen med udgangspunkt i litteraturen. Festivalen rummer derudover også en læsekonference henvendt til områdets dansklærere.

Festivalleder og børnebogsforfatter Anne-Marie Donslund modtog i år personligt Blixenprisen for årets bedste litteraturformidling for sit arbejdet med at inkludere alle børn og unge.

 

Hvor kom idéen fra til at lave en litteratur- og læsefestival for alle børn i hele kommunen?

”Idéen opstod, da jeg var blevet ansat i kommunen som kulturkonsulent og leder af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland. Biblioteket ringede og spurgte, om jeg ville hjælpe med at få nogle børn til at komme til foredrag med Kenneth Bøgh Andersen. Jeg sagde: ‘Selvfølgelig, men kan vi så ikke lave det til en litteraturfestival?’ Og det sagde biblioteket ja til.

Det lykkedes lige nøjagtigt at få lokket lidt penge ud af kulturudvalget, så vi kunne få Sanne Søndergaard ud til overbygningen. Og så er jeg selv børnebogsforfatter og kunne tage indskolingerne og fortælle om ‘Ærtehalm’, som jeg har skrevet sammen med Tina Sakura Bestle.

Men tre foredragsholdere er ikke nok til at skabe en festival. Der var brug for sjove aktiviteter. Heldigvis ville Vig Bio gerne være med og sponsorerede dels en booktrailerkonkurrence, dels at børnene kunne komme i biografen og se ‘Antboy’. Og Lokaltoget sponsorerede skrivekonkurrencer og viste børnenes haikudigte på infoskærmene.

Siden har festivalen været bygget op af følgende: 1. børnene skal møde en forfatter. 2. børnene skal deltage i en sjov aktivitet, som giver læse-, skrive- og fortællelyst.

Vi bruger stort set alle pengene på at få forfattere ud, mens kulturinstitutioner, kirker og alle os, der arbejder med festivalen, står for aktiviteterne.”

 

Vi skal møde børnene, hvor de er

Hvordan arbejder I med kulturformidling til en så specifik målgruppe?

”Vi kunne se på skrivekonkurrencen og de andre arrangementer, at børnene sprudler af fantasi, og der var bidrag på alle niveauer. Når børnene skriver, så læser de også. De bliver inddraget i litteraturen ved selv at skrive, og det skal være lystfyldt for dem. Antallet af børn, der læser, daler, og det er en katastrofe. Vi vil gerne fremme lystlæsningen, så børn får en erfaring med at læse.

Festivalen er bygget op af ting, vi selv finder på. Alle børn skal blandt andet møde en forfatter. Derfor har vi inviteret 14 forfattere til at være huskunstnere i den uge. Det vil sige, at der flytter en forfatter ind på institutionerne i ugen og besøger de forskellige klasser eller stuer og laver noget med børnene, som de selv bestemmer.

Fra sidste års festival, hvor forfatter Morten Dürr fortæller til børnene i indskolingen på biblioteket i Asnæs. Foto: Claus Starup.

På specialskolen med kun få elever har de for eksempel lavet et læsebarometer, hvor de tæller alle de sider, de læser hver dag. Alle er med, og billedbogsider tæller også, for på skolen læser eleverne på meget forskellige niveauer. Når de så har læst x-antal sider, får de saftevand, når de når næste niveau på barometeret, får de flødeboller, og når de når toppen, får hele skolen pizza.

Man skal ikke underkende konkurrenceelementet i denne sammenhæng, for det er med til at tilskynde dem til at læse, og børnene går op i det og læser sammen hver morgen. Vi må møde børnene, der hvor de er.” 

 

Hvorfor har I syntes, der var behov for en ekstra indsats?

”Odsherred er interessant, fordi kommunen består af landsbyer. De største byer som Nykøbing og Asnæs har maks. 5.000 indbyggere, og der er en overvægt af sommerhuse i området med et antal på næsten 27.000. Det betyder, at befolkningen om sommeren stiger til et sted mellem 100-150.000 indbyggere, mens der normalt i vinterhalvåret er 33.000 helårsbeboere.

Landskabet er fantastisk og inspirerende, og der bor også rigtig mange kunstnere, og det har selvfølgelig betydning for miljøet. Samtidig har vi en befolkning med en stor social slagside. Her er knallertdrenge og unge, der aldrig får en uddannelse.

Mange prioriterer anderledes end i storbyerne, hvor forældre gerne tager børnene med til arrangementer på bibliotekerne. Det gør man ikke så meget her.

Hvis vi skal lave litteraturarrangementer til børnene, skal det være i skoletiden, så vi kan fange dem der, hvor de er, ellers kommer der ikke nogen. Det er vigtigt, at vi tilbyder børnene noget andet at spejle sig i, at de kan se sig selv være kreative og få kreativiteten ind i deres hverdag.”

Blæksprutten på molen i Odden Havn består af indsamlet affald og er lavet af kunstneren Maj D. og elever fra Odden Skolen.

Vi gør en forskel 

Er institutioner og samarbejdspartner nemme at få til at være med? Det må betyde meget for sammenholdet og samhørigheden i området?

”Når vi er i udkantsområder, er det vigtigt med et sammenskudsgilde, og alle må lægge lidt i kassen, for at kunne stable sådan en festival på benene, som involverer så mange institutioner. Derudover søger vi tilskud fra udvalg og får tilskud fra Statens Kunstfond og Huskunstner-ordningen blandt andet.

Netværk og kendskab til branchen har gjort det nemmere at sammensætte festivalen, og det betyder meget, at man bare kan ringe til folk. I år har Dansklærerforeningen selv taget kontakt, så der er en stigende interesse for festivalen. Forfatterne vil også meget gerne være med, og det giver dem virkelig meget, at de er ude og møde børnene. Det går jo begge veje.

Vi samarbejder med folk, der synes, det er vigtigt at give børn i Udkantsdanmark nogle kulturelle oplevelser, og vi har nogle satellit-arrangementer i løbet af efteråret. Blandt andet får vi besøg af Kunstskibet for børn, M/S Bibiana, i Odden Havn, der lægger til kaj med illustrationskunst om dybhavseventyr.”

Kan I her på syvende år se, at festivalen har været med til at gøre en forskel på børnenes læsning? 

”Vi kan se en markant stigning i antallet af udlån på bibliotekerne i de efterfølgende måneder, og det vidner om en øget interesse. 

Ellers har vi et skønt eksempel fra Børnelæsehæren, hvor man kan se tydelige læseforbedringer, mens festivalen står på. Det går ud på, at 6. klasserne først får besøg af en læseguide, som taler med dem om dialogisk læsning. Så går de på biblioteket og finder en billedbog, som de hver især gerne vil læse højt for de yngre børn. Derefter tager klassen på besøg i en børnehave. Her læser de store børn for små grupper af mindre børn.

De store tager opgaven så alvorligt, at de øver og øver sig, inden de tager i børnehaven, og de læsesvage får en stor succesoplevelse, fordi de mærker, at de faktisk bliver dygtigere, når de øver sig, og fordi de små børn beundrer dem grænseløst over, at de kan læse, og over at de også gider tale med dem om historierne.”

 

Hvad har det betydet for dig og festivalen at vinde Blixenprisen?

”Det har betydet enormt meget, for det har givet os vished om, at vi gør det rigtige. Der er helt klart en fælles stolthed på skolerne og i børnehaverne. Vi er et lille samfund, og så er det stort at komme på landkortet.

Der er rigtig mange børn, der går alene hjem efter skole hver dag. De sociale medier er ikke med til at bringe børnene tættere sammen, snarere tværtimod, og litteraturen har svære vilkår med fremkomsten af sociale medier. Det skal vi gøre noget ved.”

 

Dette års Odsherred Læser finder sted fra den 4.-8. november.

  


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere