Magi efter fyraften

Forventningerne var store til Kulturmødet Mors’ debat om bogens fremtid. For mange emner, spredt vilje til at gå til stålet og uigennemsigtige præmisser forplumrede de mange synspunkter.

Der udgives mange flere bøger i dag end før 50 år siden – men er det så ensbetydende med, at bogen har det godt?

Med dette præcise spørgsmål satte ordstyrer Clement Kjersgaards gang i debatten fredag eftermiddag ved navn ‘Bogens magi og kulturpolitikkens potentiale’.

Politikere med kulturtillidserhverv, en erfaren forlagsmand med klare holdninger, en succesforfatter med det samme (Merete Pryds Helle) og en medieforsker var blandt deltagerne samt en skarp moderator – min sjæl, hvad vil du mere: Nu skulle der tales rent ud af posen!

Forventningerne var store, så tak til Danmarks Biblioteksforening for at rejse emnet.

 

Bogens magi er truet

Børn og unge opfatter bogen og læsning som ”skoleagtig”, sur pligt og kedsommeligt, fortæller Thomas Illum Hansen, forskningschef på Professionshøjskolen og forfatter til bogen ‘Kunsten at læse’.

Moderator smider en provokation: I dag går alt hurtigere og hurtigere, politikerne har ladet stå til. I årtier har vi set det ske for vores øjne. Og nu dør bogen også i de digitale mediers ragnarok – There Is No Alternative!

Thomas Illum Hanssen er af anden mening. Det handler om kulturpolitik, herunder skolen selv. Hvis vi vil, kan vi tale bogen op. Underforstået: Al snak om bogens krise kan forstumme, hvis vi ønsker det. Groft sagt.

---

Thomas Illum Hansen. 

---

Med er det så enkelt?

Internetgiganten Amazon er (måske) på vej og truer med at vælte den hjemlige bogbranche as we know it (på trods af, at den har været i hastig forandring i flere år). Morten Hesseldahl, direktør på Gyldendal, opridser situationen.

Internetgiganten Amazon kvæler det følsomme økosystem med adskilte producent- og detailled (at en lang række forlag, herunder Gyldendal, sælger undervisningsbøger direkte til skoler, taler vi ikke om); og på grund af dets størrelse kan Amazon presse konkurrenter ud af markedet og få monopol.      

Kvæler Amazon alle andre i den værst tænkelige verden og censurerer indhold, der ikke passer overens med deres egne idéer, er det slut med Bogen som kilde til diskussion og oplysning. Måske ender Oplysningsprojektet. Demokratiet i værste fald. Politikerne må på banen for at forhindre, at skrækscenariet udfolder sig.

---

Morten Hesseldahl.

---

Ekspolitiker og -minister Merete Riisager skyder tanken ned; politikerne kan, skal og bør ikke lovgive om dette. I stedet skal hjemmet og skolen kæmpe kampen.

Så kunne de to folketingspolitikere – Henrik Møller (A), næstformand for Folketingets Kulturudvalg og Birgitte Bergman, kulturordfører for Det Konservative Folkeparti – lurepasse.

Retfærdigvis talte de – især Birgitte Bergman – om en delvis modvilje mod amerikanske techgiganter og truslen mod dansk kultur, men det skete i bløde, uforpligtende vendinger. Og kun fordi moderator nødede dem. Øjensynligt bad de ikke om ordet selv.

---

Merete Rissager dukkede op så at sige op fra højre et stykke tid inde i debatten.

---

Kulturpolitikkens potentiale?

Debatten blev underligt uforløst. Næsten hver gang den var ved at komme i gang, bad Clement Kjersgaard paneldeltagerne om at forholde sig til et nyt emne inden for titlens brede paraply.

Undervejs hørte vi om lydbøger kontra papirbøger, forfatterliv og -økonomi, kritik af Socialdemokratiets kulturpolitik, idræt, fællesskab, tv-serier, personlige favoritbøger, bogens magi og så videre og videre. Thomas Illum Hansen hørte vi alt for lidt til.

Taget for sig selv var synspunkterne interessante, ofte perspektivrige og endda tankevækkende, men der var simpelthen for mange bolde i luften.

Deltagerne kom med hver deres syn på, hvad der er vigtigt – i hvert fald nogle af dem – og de blev kun sjældent bedt om at forholde sig til hinanden.  

Kogt ned til en maggiterning led debatprogrammet allerede i afsættet. I anden forbindelse forklarede kulturminister Joy Mogensen Kulturministeriets bemærkelsesværdige passivitet i en kronik i avisen Politiken:

”Og fordi Kulturministeriet ikke er egnet til at lave beskæftigelsespolitik. Eller erhvervspolitik.” Kulturministeriet administrer og uddeler groft sagt de støttekroner, som Finansloven afsætter. Kulturministeriet kan derfor heller ikke stille noget op med Amazon, selv om der så skulle være politisk enighed om det. 

Men hvem kan så i stedet gøre noget? Fordi dette aldrig kom til at stå klart, blev debatten til en timelang dans omkring den varme grød.

---

Debatten Bogens magi og kulturpolitikkens potentiale kan (gen)ses via linket.

---

Alle billeder er screendumps fra den digitale streaming af dabatarrangementet.

Forside v-h: Thomas Illum Hansen, Birgitte Bergman, Henrik Møller, Morten Hesseldahl, forfatterspire Milan og Merete Pryds Helle. Merete Riisager stødte til senere.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere