Mediekoncern vil være klimaneutral

JP/Politikens Hus fremlægger i dag en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutrale i 2025.

Hele koncernen, herunder også JP/Politikens Forlag og Boghallen, skal være klimaneutral i 2025, det melder mediehuset i dag ud i en Corporate Responsibility rapport for 2019.

JP/Politikens Hus har allerede sænket CO2-udledningen markant fra 2018 til 2019, og rapporten fremlægger en plan for, hvordan målet om klimaneutralitet skal nås.

Det er i første omgang den direkte udledning, scope 1 og 2, herunder direkte emissioner, el- og varmeforbrug samt kørsel i egne biler, der skal nedbringes. Dette var i 2018 i alt på 4.547 ton, og det var faldet til 1.796 ton i 2019. Ambitionen er, at dette allerede bliver klimaneutralt i løbet af 2020.

Målsætningen for 2025 vil derudover være at neutralisere scope 3, herunder distribution, datalagring, forretningsrejser med mere. Koncernen melder at distributionen med eldrevne køretøjer i 2019 var på 65 %, og at det gerne skal være på 75% i 2020.

Resterende CO2-udledninger vil blive elimineret gennem nøje udvalgte FN-certificerede CO2-reducerende projekter.

CR-rapporten omhandler ikke kun klimaneutralitet. Mediehuset fremlægger også deres ligestillingsmål om, at intet af kønnene skal være repræsenteret under 40% i koncernens kommercielle topledelse. Pt er fordelingen på fem kvinder og syv mænd.

Derudover melder rapporten at virksomheden betaler 85 mio. kr. i skat, hvilket er mere, end der er modtaget i mediestøtte.

Rapporten er tilgængelig på JP/Politikens Hus
Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere