Meningen med det hele

Undertitel: Om at være, elske og dø
Forfatter: Jakob Holm
Sider: 362
Omslag: Hæftet
Forlag: Kristeligt Dagblads Forlag

Mange forbinder eksistentialismen med efterkrigsforfattere som Jean-Paul Sartre, Albert Camus og Simone de Beauvoir, men den havde også rod i Kierkegaards og Nietzsches tænkning. Et kernespørgsmål for eksistentialisterne er: Hvad vil det sige at være menneske? Et andet fælles udgangspunkt er erkendelsen af, at man ikke kan tænke sig frem til et meningsfuldt liv – det er de konkrete erfaringer, der tæller.
For eksistentialisterne står mødet, konfrontationen, relationen derfor i centrum. Som mennesker bliver vi kort sagt til i kraft af at træffe valg og involvere os i hinanden. Eksistentialismen er en praktisk livsfilosofi.
”Meningen med det hele” præsenterer de væsentligste tænkere og temaer i den eksistentialistiske tradition. Vi har brug for at genopdage eksistentialismen i en tid, hvor digitale medier vænner os til at tænke meget kortsigtet, og hvor vi er fokuseret på forbrug og underholdning, hævder forfatteren. Bogen stiller løbende refleksionsspørgsmål til læseren og tager udgangspunkt i genkendelige cases. 
OM FORFATTEREN Jakob Holm (f. 1973) er litterat. Har undervist i dansk sprog og litteratur – herunder Søren Kierkegaard og andre eksistentialister – ved University of Texas i en årrække og er nu kulturattaché ved den danske ambassade i London. Tilknyttet Weekendavisen som anmelder og skribent.

Fakta om bogen
Titel: Meningen med det hele
Undertitel: Om at være, elske og dø
Forfatter: Jakob Holm
Sider: 362
Omslag: Hæftet
Forlag: Kristeligt Dagblads Forlag


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere