Mofibo-direktør tilfreds trods rekordstort underskud

Mofibos regnskab for året 2014-2015 viser et minus på 21 millioner kroner. Basisforretningen i Danmark giver nu overskud, men det koster at finjustere forretningen, siger Mofibos direktør.

       
Minus 21.843.990 kroner. Det er resultatet for Mofibo for regnskabsåret 2014-2015. Underskuddet er større end det foregående regnskabsår, 2013-2014, som havde givet et minus på 16.925.898 kroner. Det negative resultat bliver af direktør Morten Strunge forklaret med arbejdet med at finde den rette forretningsmodel og finjustere forretningen.
”Mofibo var blandt de første i verden til at lancere, hvad der svarer til Netflix og Spotify for bøger. Det har kostet en del penge, at fine-tune forretningen og finde den rigtige forretningsmodel,” siger han og fortsætter:
”Den har vi fundet nu. Derudover koster det mange penge at få en forretning til at vokse. Vi har investeret massivt i markedsføring, hvilket heldigvis også har betydet, at Mofibo er vokset med 100 procent i 2015 og ser ud til at vokse med samme tempo i 2016. Så alt i alt er vi tilfredse med udviklingen, og resultatet er i overensstemmelse med vores forventninger.”
 
Basisforretning giver overskud
I regnskabet for 2014-2015 står der, at Mofibo nu har ”en eksisterende basisforretning i Danmark, som er overskudsgivende. Det er ønsket om den fortsatte stærke vækst og de deraf afledte investeringer i kommende kunder på de forskellige markeder, der bestemmer størrelsen af selskabets kapitalforbrug.” Et andet sted i regnskabet nævnes det at ”således har selskabets aktiviteter i det svenske datterselskab været ressourcekrævende.”.
I dette regnskabsår skal Mofibo styrkes med otte millioner kroner fra egne investorer og otte millioner som et lån fra Vækstfonden. Den investeringsrunde er ifølge Morten Strunge blevet afsluttet i december, og han har ingen kommentarer til, om der vil blive tilført yderligere kapitel fra eventuelle andre investorer.
 
Holland er åbnet – og nye markeder på vej
Morten Strunge er tilfreds med, at Mofibo har fundet den rette forretningsmodel – og stadig er i vækst.
”Vi lancerede i Holland for tre uger siden og har kig på flere nye markeder. Vi har fundet formlen for forretningsmodellen, og nu handler det om at få forretningen til at vokse og intensivere internationaliseringen,” siger han og fortsætter:
”Så længe, at der er en god sammenhæng mellem de investeringer, vi foretager i vækst, og den effekt, vores investeringer har, så giver det rigtig god mening, at træde speederen i bund. Vi har en rigtig god case, som flere investorer også har fået øjnene op for. Det er jo rigtig positivt, at vi formår at tiltrække investorkapital til det digitale bogmarked. Det er jo netop dét, der skal til, for at nytænke og innovere måden, man læser og finder bøger på.”
 
Flere ansatte
Nye markeder og en speeder, der er trådt i bund, betyder også mere personale – og dermed en langt tungere personalepost i regnskabet.
”Vi har mandet gevaldigt op. Vi investerer en del i produktudvikling og forbedring af vores apps. Vi har også flyttet os markant på anbefalingsalgoritmerne, som vi har set en stor effekt af over det seneste år. At anbefale de rigtige bøger til hver enkelt læser betyder, at de får en bedre oplevelse med Mofibo og dermed bliver hængende i længere tid,” siger Morten Strunge.
”Når vi går ind i nye markeder, ansætter vi en to-tre mand til at stå for driften af det nye marked, så ja: Udrulning i nye markeder vil også betyde en stigning i medarbejdere”. 

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere