Munksgaard frasælger igen

Dansksprogede udgivelser opgives. Parløb med nyt og større Blackwell gør internationaliseringen af Munksgaard totalAf Nils BjervigEt lille stykke forlagshistorie er ved at blive skrevet i disse dage. Den 10. januar orienterede Munksgaards ledelse medarbejderne om, at der var truffet beslutning om at sætte de sidste dele af Munksgaards dansksprogede...

Dansksprogede udgivelser opgives. Parløb med nyt og større Blackwell gør internationaliseringen af Munksgaard total

Af Nils Bjervig

Et lille stykke forlagshistorie er ved at blive skrevet i disse dage. Den 10. januar orienterede Munksgaards ledelse medarbejderne om, at der var truffet beslutning om at sætte de sidste dele af Munksgaards dansksprogede udgivelsesområder til salg. Hermed fuldføres den kursændring, der blev indledt med salget af Ordbøger, Lærebøger, Rosinante, Høst & Søn og Hans Reitzels Forlag i 1998.
Baggrunden for dette radikale skridt er, at ejerkredsen omkring Blackwell (der jo ejer Munksgaard) er ændret gennem fusion mellem Blackwell Scientific og Blackwell Publishing. Målet er at skabe ét stort internationalt forlag med speciale i videnskabelige tidsskrifter globalt. Her skal Munksgaard indgå som en del af et internationalt samarbejdende team.
“Vi kommer til at arbejde uhyre tæt sammen med Blackwell, både forlags- og udgivelsesstrategisk,” siger direktør Bjarne Ponikowski, Munksgaard, til Bogmarkedet. “Vi vil skabe en fælles profil over for alle i den internationale kundekreds med vores udgivelse af STM-litteratur – Scientific, Technical and Medical (videnskabelig, teknisk og medicinsk) – det vil for os sige videnskabelige tidsskrifter.”
Vil det sige, at Munksgaard opgiver mange års udgivelsesprogram med dansksprogede titler?
“Ja, vi koordinerer med Blackwell og satser udelukkende på det internationale videnskabelige marked, hvor både vi og Blackwell står endog meget stærkt. Munksgaard beholder sit eget navn, der er et kendt brand i den internationale medicinske verden,” siger Bjarne Ponikowski. “Det betyder naturligvis, at vi nu går ud for at afsætte vores dansksprogede aktiviteter til nye ejere.”

Danske aktiviteter sælges
Det drejer sig om tre udgivelsesområder, der hænger nøje sammen, og derfor regner man med at kunne sælge dem samlet. Den sundhedsfaglige redaktion, med medicin, odontologi, sygepleje og de social- og sundhedsfaglige uddannelser er det ene område, bogklubben for sygeplejersker det andet og E-publishing det tredje. E-publishing er under udvikling med målet at blive den professionelle sundhedssektors elektroniske partner med redaktion og layout o.m.a. andet til udgivelse på Nettet.
Omsætningen i de dansksprogede områder vil Bogmarkedet gætte på ligger i området 25-30 mio. kr. – men det er ikke muligt at få kommentarer til dette. Den samlede bemanding er på ca. 16 ansatte. Hvad der skal ske med dem, kommer vel til at afhænge af salgsbetingelserne og den nye ejer. Men det forventes, at samtlige medarbejdere fortsætter i deres nuværende stillinger – blot med nye ejere.
Munksgaard har i et stykke tid prøvet at sælge deres bygning, men det er indtil videre sat i bero. Når I skal flytte, bliver det så til udlandet?
“Nej, vi bliver i Danmark,” siger Bjarne Ponikowski med eftertryk. “Her vil vi fortsætte vores tidsskriftudgivelser, både på papir og online. Men selve produktionsstyringen flytter over i centralt produktionsregi (i Oxford, red.). Og navnet Munksgaard forsvinder ikke, det er jo virkelig godt indarbejdet. Vi opererer fra Danmark, men i meget tæt samarbejde med Blackwell både hvad angår ledelse og strategi.”
Er der tale om en fusion ind i moderselskabet?
“Både ja og nej. Vores samarbejde bliver meget tæt, men juridisk er der på ingen måde tale om en fusion,” siger Bjarne Ponikowski. “Vi vil arbejde intenst på at udvikle og ekspandere på det internationale tidsskriftmarked inden for de områder, hvor Munksgaard er blandt de førende i verden: odontologi, transplantation, dermatologi (hudsygdomme, red.) og allergi.”

Hvem skal købe?
Munksgaard vil naturligvis ikke ud med, hvem de vil forhandle med eller allerede er i gang med at forhandle med. Det var vel heller ikke at forvente.
“Vi ønsker en god løsning for de ansatte, vores forfattere og konsulenter – og selvfølgelig også for vores aktionærer ” siger Bjarne Ponikowski. “Vi vil gøre meget for, at den profil og kvalitet, der har kendetegnet Munksgaard vil blive videreført af de nye ejere. Den samme omhu havde vi, da vi solgte forlagsaktiviteter til Gyldendal og senest, da vi solgte Munksgaard Direct. Og vi vil gøre meget for, at handelen kan afsluttes så hurtigt som muligt.”
Der er ikke umiddelbart mange forlag, der synes mulige og naturlige købere. Men Gyldendal-gruppen er vel absolut kandidat. På vores spørgsmål herom svarede adm. direktør Stig Andersen, det forventede: “Det har jeg ingen kommentar til.”
Der er flere grunde til at se Gyldendal som potentiel køber. For det første har de før købt forlag og dele af forlag af Munksgaard. For det andet oprettede Gyldendal for et par år siden en sundhedsfaglig redaktion under Gyldendal Uddannelse, og til at lede den hentede man Finn Andersen – fra Munksgaard. Desuden er Dorte Ipsen ansat i gruppen (som redaktør på Hans Reitzel). Hun var i mange år i ledelsen af den medicinske redaktion på Munksgaard og er vel en af dem, der bedst kender dette udgivelsesområde, både på indholds- og personsiden.
Man kunne måske også forestille sig Akademisk Forlag, der nu ikke længere har udgivelsesgrenen jura, efter at Greens§Jura blev solgt til DJØF. Forlaget har tidligere udtrykt ønske om at styrke sine sundhedsfaglige udgivelser. Eller skulle Alinea være en mulighed. Under alle omstændigheder skal der jo en pæn pose penge til.
4/5 2001

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere