Nekrolog Ole A. Busck

Tidligere formand for Forlæggerforeningen (nu: Danske Forlag) Erik C. Lindgren skriver mindeord om Ole A. Busck, tidligere forlagsboghandler og tidligere formand for Forlæggerforeningen, 81 år.

En af bogbranchens kendte og markante personligheder, Ole A. Busck, afgik i weekenden ved døden 81 år gammel. Man kan mene, at han blev født med en sølvske i munden som tredje generation i boghandler- og forlagsfamilien Arnold Busck med hovedsæde ved siden af Regensen i Købmagergade i hjertet af København, men han forstod også at forvalte sin arv.

Ole A. Busck uddannede sig grundigt hjemme og i udlandet (Paris, Oxford, Wien og New York), inden han i 1963 blev ansat i Nyt Nordisk Forlag og Arnold Busck International Boghandel, og han virkede her 1969-2007 som direktør. Det blev spændende og ekspansive år, og han forstod at holde sammen på det hele og fastholde positionen som en nøglespiller på det danske bogmarked.

Ole A. Busck havde på sine ældre dage den glæde at kunne overlade styringen af den omfattende bogladekæde med butikker spredt ud over det ganske land til sin datter Helle Busck Fensvig og den mødrene 1.350 ha store skovejendom, Rye Nørskov Gods, til sønnen, hofjægermester Peter Arnold Busck.

Ole A. Busck passede ikke blot sit eget familieforetagende, men var yderst aktiv for hele branchen, idet han fra 1974 var medlem af bestyrelsen for Forlæggerforeningen, fra 1984-96 som formand. Også i den europæiske og den internationale forlæggerforening havde han sæde 1978-96 og havde som få her i landet indsigt i, hvad der rørte sig på de store scener.

Ole A. Busck var også 1994-2009 præsident for Scleroseforeningen og oberstløjtnant af reserven i Den kgl. Livgarde.

Ole A. Busck var et ordensmenneske, der satte pris på akkuratesse og omhu, men han styrede også sit virke med lune og venlighed. Han knyttede mange venskaber og var altid en trofast kammerat. I et af de seneste breve, som jeg fik fra ham - selvfølgelig skrevet med fyldepen og smuk og tydelig skrift - anfører han: "-redelige folk er der for få af."

Et redeligt menneske var Ole A. Busck.

Æret være hans minde.

Foto: Morten Juhl.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere