Noahs ark er blevet et skib

Næste år udkommer Bibelen i en mere mundret nyoversættelse. Oversættelseskoordinator og generalsekretær for Bibelselskabet Birgitte Stoklund Larsen fortæller om det enorme arbejde bag kulissen.

ʻDen Nye Aftaleʻ udkom i 2007, og forberedelserne til oversættelsesprocessen af ʼDen Gamle Aftaleʼ har været undervejs siden 2012. Hvorledes fik du som oversættelseskoordinator sammensat det korrekte/bedst repræsentative oversætterteam?

”At oversætte Bibelen er en opgave, de færreste vil lade gå fra sig. Det oplevede vi gang på gang, når vi spurgte. Næsten ingen sagde nej. Det gjaldt både, når vi spurgte folk med kendskab til hebraisk og til dansk. Så det er lykkedes os at få et meget bredt team bag oversættelsen.

Den store udfordring er, at der ikke er så mange at tage af, når man skal have fat i folk med så godt kendskab til bibelsk hebraisk, at de kan oversætte de bibelske tekster. Universiteterne ansætter i stigende grad forskere med udenlandsk baggrund. Det gør det sværere at rekruttere gode oversættere.

Selvom der også er knyttet dansksprogede oversættere til alle tekster, er det vigtigt, at også den hebraiskkyndige oversætter har sans for godt, moderne dansk.”

Selvom ʼBibelen 2020ʼ er et supplement frem for en erstatning, som du tillige påpeger i ʼNår Bibelen oversættesʼ, hvorfor så ikke sigte mod en autoriseret oversættelse med ʻBibelen 2020ʻ?

”Målet har været en moderne dansk folkebibel, som også kan læses af sekulære mennesker uden kendskab til traditionelt bibelsprog eller kirkeligt ʻklubsprogʻ.

Den autoriserede oversættelse er netop autoriseret til kirkeligt brug, og i en sådan oversættelse skal man selvfølgelig tage mere hensyn til den kirkelige tradition og sprogbrug, end det har været opgaven i en moderne folkebibel.

Vi har heller ikke været ude i officielle høringsrunder, som hører til en autoriseret oversættelse. Men vi har kunnet spørge læserne og har fået mange gode tilbagemeldinger fra mere end 500 ʼalmindeligeʼ læsere.”

 

Efter indsamlingen af al empirien fra oversætterteamet samt den efterfølgende feedback fra målgrupperne hvad lagde du/I til grund for, hvilken term I skulle vælge, såfremt der forekom tre forslag til samme begreb?

”Processen har været sådan, at der har været to-tre personer om oversættelsen af hvert skrift i Det Gamle Testamente. Og jeg kan forsikre om, at de har forhandlet fra vers til vers i mange tilfælde.

Efterfølgende er alle skrifter blevet tjekket af en ekstern hebraiskkyndig, og en stor del af skrifterne er som nævnt også blevet læst af læsegrupper med ʻalmindeligeʼ mennesker. Så hver enkelt tekst, ja, hvert enkelt vers i Bibelen er blevet set af mange øjne undervejs.

I den afsluttende redaktionsfase, hvor alle Bibelens 66 skrifter skulle føjes sammen til én bog, har vi indimellem siddet med forskellige løsninger på et og samme oversætterproblem. Nogle gange endda meget forskellige.

Men så har vi fået eksperter til at forholde sig til oversættervalgene, så vi havde et kvalificeret grundlag at træffe den mindst ringe beslutning på. Der er ingen facitliste for oversættere, men de enkelte valg skal jo kunne forsvares.”

 

ʼBibelen 2020ʼ må utvetydigt have medført et enormt ansvar, både for dig som oversættelseskoordinator og for selv et rutineret oversætterteam. Hvorledes kunne det mærkes i praksis?

”Der er ingen tvivl om, at det har kostet søvnløse nætter hos både oversættere og redaktører. Jeg har i perioder drømt redaktionsmøder.

Da vi gik i gang med oversættelsen af ʻDen Gamle Aftaleʻ, var det ikke indlysende, at vi faktisk kunne færdiggøre det store projekt. Der var mange forhindringer undervejs. Men tiltroen til, at projektet kunne realiseres, voksede, efterhånden som oversætterne arbejdede sig gennem teksterne.

Og selv når bølgerne er gået højt blandt oversætterne, har der hele vejen rundt været en bevidsthed om, at der skulle findes en løsning.”

 

Hvor stor var sandsynligheden for, at du stadig havde givet dig i kast med ʻBibelen 2020ʻ som oversættelseskoordinator sammen med dit oversætterteam, såfremt den skulle autoriseres?

”At være med til at oversætte Bibelen er et fantastisk privilegium; det er ikke en opgave, man siger nej til. Og selvom vi er lettede over, at der er sat punktum, kribler det jo også lidt i fingrene for at arbejde videre med oversættelse.

Men nu skal vi først have ʼBibelen 2020ʼ ud og få nogle reaktioner på den nye bibel! Og forhåbentlig vil folk forholde sig til noget andet, end at Noas ark er blevet til et skib!”

 

'Bibelen 2020' er hele Danmarks nye bibel, som udkommer den 20. marts 2020. Det er en moderne folkebibel, hvor der er lagt vægt på flow og forståelighed. 'Bibelen 2020' består af en revideret udgave af 'Den Nye Aftale' og en helt ny oversættelse af 'Den Gamle Aftale' (Det Gamle Testamente).  

'Bibelen 2020' er oversat af mere end 20 oversættere for Bibelselskabet, som også udgiver bogen. 'Bibelen 2020' udkommer også som lydbog, og de enkelte skrifter kan købes eller streames.

---

Forsidefoto: Oversætterteamet arbejder. Birgitte Stoklund Larsen sidder for bordenden. Foto: Bibelselskabet.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere