Ny formand i Boghandlerforeningen

Mogens Eliasson fra Campus Book Service erstatter Lars Østergaard på formandsposten efter en relativt udramatisk generalforsamlingAf Jannik LunnPå generalforsamlingen i Boghandlerforeningen, der i år blev afholdt i Den Sorte Diamant, blev Mogens Eliasson valgt som ny formand i stedet for Lars Østergaard, der trak sig tilbage efter to år på posten.Niels Bork...

Mogens Eliasson fra Campus Book Service erstatter Lars Østergaard på formandsposten efter en relativt udramatisk generalforsamling
Af Jannik Lunn

På generalforsamlingen i Boghandlerforeningen, der i år blev afholdt i Den Sorte Diamant, blev Mogens Eliasson valgt som ny formand i stedet for Lars Østergaard, der trak sig tilbage efter to år på posten.

Niels Bork var for 25. gang dirigent, og da han havde konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, gav han ordet til Lars Østergaard, der begyndte sin beretning med at gøre status for den øjeblikkelige situation i Bogportalen, som, hvis alt lykkes, skal være i luften i fuldt omfang inden sommerferien. Det vil betyde, at den overtager ordrefunktionen fra BiBi i løbet af i år, mens BogInfo fortsætter i et tæt samarbejde med Bogportalen.

Lars Østergaard fortalte om strategien i prisdebatten, hvor bestyrelsen på nær et enkelt medlem er enige om at gå ind for frie priser, for at boghandlerne ikke skal fremstå som bagstræberiske og imod fri konkurrence. Samtidig mener flertallet af bestyrelsen, at frie priser er det realistiske efter de øjeblikkelige politiske forhold.

Formanden kom også ind på den rapport, som skal udarbejdes af det udvalg, som skal undersøge virkninger af frie priser i udlandet. Der har været afholdt seks møder i udvalget, men desværre har statistiske problemer forsinket rapporten, så den ikke er færdig før lige inden sommerferien.

Det har fået Ib Schierbeck fra Tranquebar Rejseboghandel til at foreslå, at man indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, når rapporten er færdig. Det argumenterede han for under sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt. (Se hele Ib Schierbecks forslag under Debat: side 30).

Lars Østergaard glædede sig i beretningen over elevsituationen. En vækst på 6 % i antallet af elever er ikke alverden, men når man sammenligner med en generel tilbagegang af elever i detailhandelen på 21 %, er det ganske tilfredsstillende. Foreningen har haft glæde af det frivillige og ulønnede elevpanel, som bl.a. har medvirket ved etableringen af Undervisningsbogladen på Handelskostskolen i Odder og ved Elevtræf 2009. Her var 69 % af de registrerede elever med, men man vil gerne have alle med.

Om samarbejdet med forlagene sagde formanden, at foreningen søger at opretholde dette brancheforum, men en konference, som den der blev afholdt i juni 2009, blev sparet væk i 2010. Lars Østergaard nævnte en brancheidentitet som en af de vigtige grunde til, at Boghandlerforeningen har sin berettigelse. Han konstaterede, at bogsalget faldt i 2009, at der var virksomhedslukninger, men at årsagen til det enten var fald i omsætningen eller generationsskifter, der ikke kunne lade sig gøre på grund af bankernes uvilje til at låne penge ud. Men samtidig glædede formanden sig over, at der åbnes boghandler på nye placeringer, og han forudså, at den nye lukkelov vil ændre vaner og fx flytte noget handel over til nettet.

Demokratiet har gode kår
Østergaard opfordrede til, at man stoppede klagesangen, for forbruget skal nok vende tilbage, og han sagde, at demokratiet har gode kår i Boghandlerforeningen, selv om man kunne få det modsatte indtryk, når man læser BogMarkedet. Bl.a. fik de fremmødte at vide, at Indeks Retail har fire årlige sessioner, og til to af dem kommer 90 % af medlemmerne, så han opfordrede den fælles valggruppe til også at lave et mere formaliseret samarbejde. Og så sluttede Lars Østergaard sin beretning med at bebude sin tilbagetræden fra formandsposten.

Vibeke Cramer frygtede bortfaldet af samhandelsreglerne efter 1. januar 2011, bl.a. fordi fremtidige aftaler skal ske mellem det enkelte forlag og den enkelte boghandler. Olaf Winsløw beroligede med, at det praktiske samarbejde godt kan fortsætte, som det ses i andre brancher uden samhandelsregler.

»Selvfølgelig er der en risiko for anarki, men inerti er nok mere sandsynligt, og fælles fragt ville næppe forsvinde,« sagde Winsløw, der pointerede, at Bogportalen netop var lavet med henblik på differentierede samarbejdsaftaler, og han regnede også med, at man fremtidigt kunne blive enige om fælles udgivelsesdage, som det er tilfældet med både ugeblade og musikudgivelser.

Efter direktørens fremlæggelse af regnskabet blev hele bestyrelsen genvalgt. Som nye suppleanter blev Helle Busck Fensvig indsat af Arnold Busck, mens Ib Schierbeck og Adlibris’ Martin Krogh-Poulsen er suppleanter i den fælles gruppe. Jørgen Futtrup er Campus’ suppleant, og Mette Pedersen og Søren Wiberg er stedfortrædere for Indeks Retails tre bestyrelsesmedlemmer.

Også revisor (Deloitte) og Uglevirkes bestyrelse blev genvalgt.
På et spørgsmål under eventuelt fra Ib Schierbeck bekræftede Olaf Winsløw, at det stadig er Boghandlerforeningens officielle politik, at forlagene ikke bør sætte vejledende priser, men at der arbejdes hen imod rene nettopriser.

Der var 68 butikker repræsenteret på generalforsamlingen, som sluttede med gaver til den afgående formand og til Niels Bork, der netop er stoppet som advokat for Boghandlerforeningen.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere