Nye tal om boguniverset

Danske Forlag publicerer i dag deres årlige rapport om tilstanden i bogbranchen. Lydbøger stormer frem, mens de trykte bøger stadig står stærkt.

Slots- og Kulturstyrelsens rapport Mediebranchens omsætning og udvikling 2018, der udkom for en måned siden, gav et fingerpeg om gode tider for forlagsbranchen. Hvor den samlede mediebranche oplever et omsætningsfald, oplevede forlagene omvendt en stigning i 2016-17 på 2 %. 

Dette tal skal ses i lyset, af bogbranchen i samme periode er kommet under stigende pres fra andre medieformer, der stjæler vores opmærksomhed væk fra bøgerne. Det var i hvert fald en af konklusionerne fra Bog- og Litteraturpanelets seneste rapport.

Danske Forlag har i dag udsendt rapporten Danske Forlag 2018. Tallene bygger på indberetninger fra knap 20 aktører i bogbranchen, hvor den største indberretter er distributionsselskabet DBK. Danske Forlag vurderer, at indberetningerne dækker 80 % af markedet..Samlet set har man oplevet et marginalt omsætningsfald på 0,4 %. 

Rapporten tager for så vidt afsæt, hvor Bog- og Litteraturpanelet slap. I deres fælles forord skriver Ulrik Hvilshøj (bestyrelsesformand for Danske Forlag) og Lars Boesgaard (næstformand) blandt andet:

"Kampen om vores opmærksomhed som kultur- og medieforbrugere har aldrig været mere intens. Derfor er det glædeligt med en stabil udvikling på bogmarkedet i 2018. Det vidner om, at danskerne fortsat har en stor kærlighed til bøger og et ønske om fordybelse i en tid, hvor flygtig information og underholdning er i høj kurs."

Den trykte bog står stadig stærkt. De trykte bøger udgør knap 80 % af det samlede bogmarked, omend de oplevede et omsætningsfald på 3 %. Forlagenes indtægter fra lydbøger er steget med fænomenale 15 % i løbet af den undersøgte tidsperiode.

Lydbøgernes fremgang er - langt hen ad vejen - oplagt at se som et positivt tegn, for forholdet lydbøger vs. trykte bøger er ikke kun et nulsumsspil, hvor den ene stjæler omsætning fra den anden.

Direktør for Danske Forlag Christine Bødtcher-Hansen påpeger således, at: "den digitale distribution af lydbøger åbner en dør til litteraturen også for danskere, som ikke traditionelt har været storforbrugere af bøger.” 

Udviklingen i Danmark forekommer i øvrigt meget stabil sammenlignet med Sverige, hvor den seneste rapport Bokforsäljningsstatistiken Helåret 2018 beretter om en fremgang i det samlede bogsalg på 5 %. Zoomer vi ind, er udviklingen i medieformaterne også mere dramatisk. Lydbøgerne står meget stærkere på den anden side af Øresund, og streamingtjenesterne har øget sit salg med en tredjedel fra 2017 til 2018.  


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere