Om bøger og Tyskland: Status

I artikelserien "Om bøger og Tyskland", vil BogMarkedet tage en tur over grænsen og kigge på det største bogmarked i Europa og undersøge, hvordan litteraturen har det i Tyskland.
I dag en status på det tyske bogmarked

Det tyske bogmarked var som herhjemme, påvirket af Coronaen og særligt, da landet blev lukket ned i dagene op til jul. At lukke butikkerne i de største salgsdage, har haft enorm betydning og omsætningen faldt med 5,1% og hele 11% på styksalget i december sammenlignet med december 2019. Måles der udelukkende på fysisk salg, tabte butikkerne hele 19,7% i omsætning målt i forhold til året før, og tilsvarende hele 25,5% i styksalget. 

Set over hele året faldt omsætningen med 2,3% og styksalget faldt 5,3%. Derimod steg gennemsnitsprisen med 3,2%.
Særligt de fysiske boghandler blev ramt, hvor omsætningen faldt med 8,7% og styksalget faldt med 12%. Dermed falder omsætningen igen, efter et år, hvor det fysiske bogsalg var steget en smule. 

I 2019 havde de fysiske butikker cirka 46% af salget og andelen er grundet nedlukningerne blevet mindre, men den tyske forening for tysk boghandel er fortrøstningsfuld, da bogen er forankret i det tyske samfund.

På lydbogssiden steg omsætningen med hele 123% og værd at bemærke, at antallet af titler steg med 46% og dermed overstige 90.000 forskellige titler mod cirka 70.000 fysiske udgivelser på tysk. 

Over de sidste fem år, har der været et markant fald i læsere i Tyskland (Fra 36 mio. i 2013 til 30 mio. i 2018), hvilket må siges at være et markant fald. Heldigvis for det tyske marked, var der i 2019 vækst hos de unge voksne i aldersgrupperen 20-29 og 30-39, på over 15%, hvilket giver positive forhåbninger til når situationen bliver mere stabil. 

I Tyskland har forlagene meldt, at mange udgivelser blev enten udsat eller helt droppet. Desværre er der blandt de droppet titler, flere nye forfattere, da krisen har presset økonomien og man har dermed holdt sig til de mere etableret forfatternavne. Endvidere er der købt væsentlig færre oversættelser og flere bøger er udkommet digitalt før de er udgivet fysisk.

Ligesom herhjemme har der under nedlukningerne været efterspørgsel efter børnebøgerne og det er også den eneste gruppe som oplevede vækst i 2020 med hele 4,7%, hvilket primært er drevet gennem onlinehandlen. Derimod går både fiktion og non-fiktion tilbage.

Bedst solgte fiktionsbøger i Tyskland i 2020
Sebastian Fitzek - Der Heimweg
Delia Owens - Der Gesang der Flusskrebse
Ken Follett - Kingsbridge: Der Morgen einer neuen Zeit

Bedst solgte non-fiktionsbøger i Tyskland i 2020
Barack Obama - A Promised Land
Trotzdem - Ferdinand von Schirach - Alexander Kluge (Samtalebog på 80 sider om hvilken effekt Coronaen har på den sociale orden og personlige frihed)
Unsere Welt neu denken - Maja Göpel (En appel til at ændre måden man lever på)

Kilder:
Publishing Perspectives
Thomas Wilking – buchreprot
www.Statista.com


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere