Opfordring til samarbejde om oplysning

I et nyt materiale opfordrer Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd til samarbejde på tværs af organisationer med henblik på at skabe fremtidens oplyste lokalsamfund og styrke det danske demokrati.

”Den folkeoplysende idé er vigtigere for folkestyret end nogensinde, og det sætter Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd nu en tyk streg under ved at sætte endnu mere fokus på den folkeoplysende indsats ude i landets kommuner,” står der i det materiale, der i går landede på bordet hos alle landets kommuner og lokalpolitikere.

Baggrunden for, at der nu søsættes en kampagne for folkeoplysning, er stadig stigende trusler mod demokratier rundt om i verden, der presses af fake news, internet trolls og den almindelige borgers mistillid til dagens nyheder.

Folkeoplysning og adgang til faktuel information er derfor vigtigere end nogensinde, og derfor har Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd i samarbejde med konsulentfirmaet Knudsen Syd udviklet og rundsendt inspirationshæftet ”Fremtidens oplyste samfund”, med lokale eksempler på gode samarbejder mellem biblioteker, kulturhuse og aftenskoler som inspiration til, hvordan man styrker den lokale indsats for et oplyst demokrati.

Samarbejde frem for konkurrence

Samtaler, viden, koordinering og fælles samarbejdsplaner lyder opfordringen på for at sikre et godt udbud af aktiviteter for borgerne og en god ramme for borgernes egne aktiviteter. I hæftet er der eksempler på erfaringer gjort hos ti af landets kommuner på tværs af biblioteker, aftenskoler og kulturhuse.

Dykker man lidt ned i eksemplerne kan man se, at udfordringerne bliver at undgå af udkonkurrere hinanden lokalt, og at udfordringerne blandt andet kan være ikke at overlappe hinandens domæner eller konkurrere på pris, hvor biblioteker kan udbyde gratis arrangementer, der minder om aftenskolernes med brugerbetaling

De kommunale biblioteker og aftenskoler har hver sit særlige formål med deres virke, ligesom de også har forskellige styrker, og parterne skal mødes og bringe deres styrker ind i et samarbejde. Vigtigheden af at forstærke folkeoplysningen og få vist politikerne en fælles front for den lokale demokratiske debat er udgangspunktet for opfordringen til samarbejdet.

Hermed en opfordring fra BogMarkedet til at kigge nærmere i ”Fremtidens oplyste samfund”

 

Foto: iStock/Getty Images


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere