PrispolitikTyskland: Enighed om de faste priser

  • Internationale nyheder
  • 29/06/2009
  • Anja Sieg

I Tyskland har man haft faste bogpriser i mere end 100 år, og der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til at se anderledes ud i fremtiden Af Anja Sieg, reporter ved BuchrapportDet er svært at forestille sig det tyske bogmarked uden faste priser. Prisregulativet har eksisteret i mere end hundrede år og har givet Tyskland en konkurrencedygtig bogbranche. Såvel...

I Tyskland har man haft faste bogpriser i mere end 100 år, og der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til at se anderledes ud i fremtiden

Af Anja Sieg, reporter ved Buchrapport
Det er svært at forestille sig det tyske bogmarked uden faste priser. Prisregulativet har eksisteret i mere end hundrede år og har givet Tyskland en konkurrencedygtig bogbranche. Såvel forlæggere som boghandlere er i offentligheden – og for det meste også bag lukkede døre – trofaste tilhængere af det system, der været gældende i bogbranchen siden 1888.

Selv om der er mange stridspunkter mellem de tyske boghandlere og de tyske forlæggere, er faste priser ikke et af dem – i hvert fald ikke lige nu. Bøger bliver nemlig ikke kun betragtet som en økonomisk vare, men som hele grundlaget for det intellektuelle liv/det åndelige liv, og bøgernes formål er derfor dobbelt: Det er både kulturelt og økonomisk.

I Storbritannien blev The Net Book Agreement (aftale mellem forlæggere og boghandlere om faste priser) lagt ned i 1995, da en række af landets førende forlæggere gjorde fælles front, men et lignende tiltag ville være utænkeligt i Tyskland. Reguleringen af bogpriserne er velkonsolideret; først i form af en privat aftale fra 2002 mellem forlæggere og boghandlere, der fulgte i kølvandet på en intervention af Europa-Kommissionen, som senere ved lov blev enstemmigt vedtaget i Tysklands parlament.

Den tyske Preisbindungsgesetz regulerer salget af bøger (inklusive salget af skolebøger), papirvarer og kort i elleve punkter. Nedsættelser på bøger er forbudt i Tyskland, hvis man ser bort fra gamle, brugte eller skadede eksemplarer. Alle bøger koster det samme, hvad enten de er solgt fra en uafhængig boghandel, en stor kæde som Hugendubel, Thalia eller via internettet. I udgangspunktet er udsalgsprisen på en bog fast de første 18 måneder efter udgivelsen. Forlæggere og distributører leverer ikke bøger til en boghandler, der ikke har underskrevet den såkaldte Sammelrevers, hvori han eller hun forpligter sig til at sælge bogen til den pris, der står på dens omslag.

Der er en generel enighed om, at bogpriser, der anvendes af så vel de mindste, uafhængige boghandlere som af de store kæder ikke blot er med til sikre en fair konkurrence, men også til at sikre markedets stabilitet. Hvis man spørger en boghandler eller en forlægger om, hvorfor branchen er for fastholdelse af de faste priser, vil de uden tøven pege mod England eller USA, hvor kæderne i stadig stigende grad sætter de lokale boghandlere ud af spillet. De vil også nævne stigningen af handlen i de engelske supermarkeder, der først kom på banen, da The Net Book Agreement blev afskaffet. De tyske supermarkeder sælger kun et meget begrænset antal bøger, fordi prisreguleringen ikke giver dem de samme store fordele, som deres engelske kolleger har.
Generelt har tyskerne tre argumenter for at beholde det faste prissystem:

• Det skaber et bredere og dybere marked for bøger, og det gør det nemmere for forbrugerne at få adgang til bøger

• Discount priser vil skade de små, uafhængige boghandlere, som ikke kun køber bøger fra de store forlag, men også fra de mindre

• Discount priser vil føre til færre udgivelser og et øget fokus på bestsellerne

Vogterne over de faste priser er et hold af tyske advokater, de såkaldte Preisbindungstreuhänder. De repræsenterer omkring 1.000 forlæggere. Ifølge reguleringen skal boghandlere betale en bøde, hver gang de forsætligt eller uforsætligt sælger en bog til nedsat pris. Undtaget fra den regel er bøger, der er blevet udgivet i lande uden faste priser, og som senere er blevet importeret til Tyskland, som man for eksempel så med de engelsksprogede udgaver af Harry Potter-bøgerne, der blev solgt med store rabatter i Tyskland.

Oversat af Lotte Kirkeby Hansen

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere