Pythagoræernes sidste dage i Kroton

Forfatter: Gert Buschmann
Sider: 88
Omslag: Indbundet
Forlag: Trykværket

En bog om det inkommensurable  Denne bog giver en komplet indsigt i de irrationale tals problematik. Og denne sag er mere kompleks end de fleste matematikkyndige er klar over. Det må nemlig tages i betragtning at den formale teori for de reelle tal har andre modeller end det vi sædvanligvis forstår ved reelle tal (den intenderede model).  Bogen begynder med en fortælling som foregår på Pythagoras' tid. Pythagoras havde i lang tid været bekendt med det inkommensurable, men hvordan forklare det på en måde som harmonerer med den talopfattelse som pythagoræerne blev tilskrevet? Der måtte et meget nøje studium til, og tiden gik, og denne sendrægtighed synes at have fremkaldt gudernes vrede, siden et forbløffende hændelsesforløb - som umuligt kunne bero på tilfældet eller på menneskelig virksomhed - pludseligt bragte Pythagoras på sporet og til fuldkommenhed løste hans problem. Men prisen var yderst ydmygende for pythagoræerne. Disse begivenheder måtte for enhver pris holdes hemmelige. Og blev det også, og gav dermed rum for skrøner som intet har med virkeligheden at gøre.  En bog for enhver matematikinteresseret - uanset niveau og alder.

Fakta om bogen
Titel: Pythagoræernes sidste dage i Kroton
Forfatter: Gert Buschmann
Sider: 88
Omslag: Indbundet
Forlag: Trykværket


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere