Rund Fødselsdag: Niels Elers Koch, 70 år

Chefredaktør ved Trap Danmark 6. udgave, Niels Elers Koch, fylder 70 år den 31. marts.

For syv år siden traf Niels Elers Koch, der fylder 70 d. 31. marts, et afgørende valg. Han opsagde sin sikre tjenestemandsstilling som professor ved og leder af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Han påtog sig nemlig at stå i spidsen for den nye udgave af Trap Danmark. Et gigantisk, faktaspækket værk på omkring 40 bind, 12.000 trykte sider og en meget omfattende digital udgave. Og samtidig en formidlingsopgave af de helt store.

Forskning og formidling er på ingen måder nye områder for fødselaren. Begge dele har været ledetråden i Niels Elers Kochs vidtspændende virke. Skovridder, dr. agro., to æresdoktorgrader, to æresprofessorater, internationale videnskabelige priser og et utal af publikationer.

Træer og naturforvaltning har været midtpunkt siden Niels Elers Koch startede i Skovstyrelsen og Miljøministeriet, derefter blev skovridder og chef for Skovdyrkningskontoret med ansvar for udformning og formidling af en ny skovlov, der skulle værne mod og oplyse om ”skovdøden”, der var heftigt debatteret i de år.

Gennem en periode på 23 år samlede Niels Elers Koch, som leder af skov- og landskabsforskningen, seks institutioner i Hørsholm under navnet Forskningscentret Skov og Landskab. Hertil skabtes en fornem bygning i samarbejde med VILLUM FONDEN. Ud fra sit motto ”viden har først værdi, når den er formidlet forståeligt til de interesserede brugere” startede han Videntjenesten, der nu i 30 år har formidlet forskningsresultater til alle i skovverdenen.

Skov & Landskab rykkede, sammen med tre andre institutioner, til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) med Niels Elers Koch som leder.

Sideløbende med sit faglige, videnskabelige arbejde var Niels Elers Koch præsident for det videnskabelige selskab IUFRO om skov- og landskabsforskning, der repræsenterer mere end 15.000 forskere fra 125 lande.

Samtidig leder han i Foreningen lex.dk arbejdet med at skabe en fælles platform for forskningsbaseret, autoritativ viden i et samarbejde med KU, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendal og G.E.C. Gads Fond.

I det omfang man overhovedet kan tale om fritid deler han den sammen med sin søn mellem Skodsborg og Småland. Løb, cykling, kajak og ski er på dagsordenen når han ikke spiller på et af de 30 forskellige instrumenter, han har samlet gennem årene. En habil Sousa-spiller hvis der er et jazzorkester, der mangler en.

Foto Tao Lytzen


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere