At skifte forlagsekspedition kan være dyrt

Mens det kan være dyrt at skifte fra DBK, er der andre ekspeditioner, som man nogenlunde omkostningsfrit kan forlade.

Mens forlagene i raskt tempo forlader DBK til fordel for andre forlagsekspeditioner, har den anden store bogleverandør, NBC, vanskeligt ved i øjeblikket at tage flere forlag ind på grund af almindelig pladsmangel. Det er dog kun midlertidigt, siger forlagschef Leif Jochimsen, NBC. »Vi har da haft nogle udfordringer i forbindelse med overgangen til et nyt system, så vi har måttet flytte en del bøger ud på eksterne adresser, og derfor har vi sagt til forlag, der var interesserede i at flytte over til os, at vi gerne så, at de ventede, til vi var på plads. Derfor har vi også opfordret forlagene til at gå deres lager igennem for at se, hvilke titler som overhovedet ikke rører sig. I forlængelse af det har vi tilbudt, at vi i en periode vil makulere bøger på hele paller uden beregning.«
Men har I direkte venteliste for forlag, der gerne vil overflyttes til jer?
»Nej, og vi har da også taget flere nye forlag ind i år, og vi får desuden et større forlag ind til februar næste år.«
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at der også er kommet en tredje spiller på banen, når det gælder forlagsekspeditioner. Er der nogen, der er gået fra jer til Dafolo?
»Ja, der har været et par stykker, fx Turbineforlaget og Siesta, men det er ikke mange.«

Meget dyr flytning blev lidt billigere
Et af de forlag, som er gået fra DBK til NBC, er Jentas, og det var ikke helt billigt for forlaget at skifte ekspedition, siger forlægger Sigrun Halldórs. »Det første tilbud, jeg fik, betød, at jeg skulle betale flytningen som almindelig lagerafgang, hvilket ville have betydet, at jeg skulle have betalt DBK en lille halv million for at få flyttet mine bøger. Det skyldtes, at jeg ville blive beregnet pr. bog, men via min advokat fik jeg efter mange måneder forhandlet mig frem til, at jeg skulle betale en pris pr. palle. Så jeg ’slap’ med at måtte lægge omkring 30.000 kr. for at flytte.« Sigrun Halldórs tilføjer, at da hun forhandlede kontrakt med DBK i 1999, var der ikke noget vedrørende afgangspris eller lagerafgangspris, men at det senere blev føjet ind i en ny prisliste, som var svær at gennemskue. »Det er ikke rimeligt, at det er så dyrt at skifte fra én ekspedition til en anden,« siger Sigrun Halldórs. Til sammenligning koster det ikke noget, hvis et forlag ønsker at flytte fra NBC til en anden forlagsekspedition. »I sådanne tilfælde stiller vi alle pallerne klar på rampen uden beregning, for vi har ingen interesse i at holde på forlag, der ønsker at skifte,« siger Leif Jochimsen og tilføjer: »Hvis vi behandler dem ordentligt, kan det jo være, de kommer igen en dag.« 
BogMarkedet har spurgt adm. direktør Peter Johnsen, DBK, om det er rigtigt, at der er denne store forskel på, hvad det koster at flytte fra NBC og fra DBK. »Ja, vi har den politik på DBK, at man betaler for det arbejde, man skal have gjort, og det er jo ikke uden omkostninger at gøre et helt forlagslager klart til flytning.« Peter Johnsen kan ikke umiddelbart huske omstændighederne omkring Jentas’ flytning fra DBK, »men jeg synes ikke, det lyder helt rigtigt. Det er ret dyrt, hvis vi skal tælle bøgerne, men vi har særlige priser, når der er tale om hele paller, og hvis det aftales, at forlaget selv tæller, når de modtager bøgerne, så får de 30 % rabat.«
Det er altså ikke et forsøg på at stavnsbinde forlagene?
»Nej, men vi har tradition for, at der altid skal betales for et stykke arbejde, og det er jo ikke rimeligt, hvis det er de andre forlag, der skal betale for, at et forlag flytter,” siger Peter Johnsen, og han fortæller, at der vel foruden Jentas er en håndfuld forlag, som har forladt DBK til fordel for NBC, bl.a. People’sPress og bogklubberne og naturligvis forlag, som er solgt til Gyldendal som fx Thaning og Appel. Desuden er et par stykker flyttet til Dafolo. Johnsen medgiver, at nogle forlag med mange billige bøger er flyttet, fordi prisen for at ekspedere en bog er ens for alle bøger uanset pris.
Du har tidligere fortalt, at I har kapacitet til at ekspedere for mange flere forlag. Hvad bruger I den ledige plads til, når forlag forlader jer, og bliver det så ikke samtidig endnu dyrere at holde hjulene i gang?
»Jo, det kan man sige, og det må vi også tilpasse vores omkostninger efter, for foreløbig har vi ikke puttet andre ting ind i stedet for de forlag, der har forladt os. Men når jeg siger, at vi må tilpasse os, er det også, fordi vi må indse, at papirbogen i fremtiden bliver under pres. Noget, vi dog kan glæde os over, er, at internetsalget er stigende, og her ekspederer vi jo bl.a. for Saxo, men det er ikke nok til at kompensere for bogklubberne, som vi har mistet.«

Mere forenklet prisliste
Hos Dafolo fortæller distributionschef Kim Jensen, at de efterhånden har omkring 40 forlag, de ekspederer, og de seneste, som er kommet til, er Forlaget Buster, Globe og Mrs. Robinson: »Jeg tror, at flere af dem, der går over til os, gør det, fordi vi har en mere forenklet og gennemskuelig prisliste. Man betaler lagerleje, og så kan man vælge mellem et procentbeløb af fakturabeløbet eller en pris pr. bog, og er bøgerne billige, vil procentløsningen selvfølgelig være den mest fordelagtige. Vores distributionsløsning henvender sig helt klart til de lidt mindre forlag, og vi har ikke nogen intentioner om at blive lige så store som DBK og NBC,« og Kim Jensen siger, at hos Dafolo stavnsbinder man ikke forlagene. Hvis et forlag af en eller anden grund vil skifte ekspedition, er der en opsigelsesperiode på tre måneder, og man betaler kun timepris og transport for at få bøgerne leveret et andet sted hen. »Hvis vi behandler dem ordentligt, kan det jo være de vender tilbage,« slutter Kim Jensen.
BogMarkedet vil i næste nummer foretage en tilfredshedsundersøgelse af forlagsekspeditionerne hos nogle boghandlere.

 


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere