Small is beautiful

Forlaget Vindrose fejrede 25-års jubilæum

Et ganske usædvanligt jubilæum fandt sted ved Borgens Forlags efterårsreception. Det var Forlaget Vindrose, der rundede de 25 år, og det blev fejret på festlig vis med både festtale af den islandske forfatter Einar Már Gudmundsson og oplæsning af Vindrose-forfatterne Søren Ulrik Thomsen, Peter Poulsen, Erik Stinus, Janina Katz og Gorm Henrik Rasmussen.
Under sloganet »Small is beautiful« blev Vindrose i 1980 grundlagt som et datterforlag af Gyldendal med Erik Vagn Jensen som forlægger. Forlaget havde til huse i Nybrogade i lokaler, hvor der engang havde været hvervekontor for søfolk, og det hændte da også indimellem, at en overrislet agterudsejlet sømand kiggede ind for at få hyre. I det hele taget var forlaget meget maritimt indrettet, og det første man så, når man var trådt ind i kælderlokalerne, var et redningsbælte, som forlaget havde fået ved etableringen. Da moderskibet Gyldendal efter et par år besluttede at kappe trossen til sin lille chalup, var redningsbæltet meget symbolsk blevet stjålet et par dage forinden. Imidlertid lykkedes det for Erik Vagn Jensen at skaffe kapital, så det lille forlag kunne videreføres i eget regi med den samme stab (heriblandt undertegnede, der var forlagets repræsentant 1981-89) og de samme forfattere. I 1989 kom forlaget imidlertid igen ud i høj sø, men nu stod Borgens Forlag klar som økonomisk bagmand, og i det efterår flyttede Erik Vagn Jensen til Valbygaard, hvor Borgen videreførte Vindrose stadig under eget forlagsnavn. Da Erik Vagn døde i 1995, var der ikke mange, der havde regnet med, at Vindrose ville fortsætte, men i foreløbig 10 år har Jens Christiansen nu med hjælp fra trofaste forfattere sørget for, at Vindrose stadig er en selvstændig niche under Borgens Forlag.
Erik Vagn Jensen fik på hospitalet kort før sin død den glædelige meddelelse, at Einar Már Gudmundsson skulle have Nordisk Råds Litteraturpris. Han håbede til det sidste at være til stede der, men sådan skulle det ikke gå.
Netop Einar Már Gudmundsson, som er aktuel med sin nye roman Beatlemanifestet, sammenlignede 25-års jubilæet med et sølvbryllup – og det havde været et godt ægteskab uden sidespring. Han roste Erik Vagn Jensen, fordi han kunne se noget i forfatterne, som de måske slet ikke selv var klar over, var der. »Jeg tror, at han har kunnet se ind i fremtiden. Mange af de bøger, han ikke fik læst på grund af sin tidlige bortgang, tror jeg, at han ville have syntes mere om, end dem som han fik læst; og på et eller andet plan så tror jeg, at han har læst dem, og hvis det er rigtigt, så har han også læst bøger, som vi endnu ikke har skrevet.«
Einar Már Gudmundsson sammenlignede både Erik Vagn Jensen og Jens Christiansen med klipper, og han sluttede med at fremhæve sine to forlæggere, der var gode at stå ved siden af i medvind såvel som i modvind.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere