Stort fald i biblioteksindkøb

COVID-19-karantænen sætter sig utallige spor, et af dem er i bibliotekernes indkøb af trykte bøger.

De danske kommuner har i de seneste måneder haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med borgernes langt større lånefrekvens på folkebibliotekernes digitale udlånstjeneste eReolen, hvor forlagene modtager et beløb, hver gang en digital bog udlånes.

Tal fra iMusic, som leverer trykte bøger til bibliotekerne, viser, oplyser Danske Forlag, at indkøbet i ugerne 12-21 i gennemsnit lå næsten en tredjedel under normalen.

Allerede medio april skrev Danske Forlag sammen med Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere et åbent brev til politikerene, hvor man opfordrede til en statsligt tilskudspulje på 20 millioner kroner til indkøb af trykte bøger. Tilskudspuljen skal kompensere for kommunernes ekstraordinære udgifter.

Færre udgivelser?

Det er oplagt at forestille sig, at det faldende indkøb desuden afspejler, at forlagene under krisen har nedsat deres udgivelsesfrekvens, således at der i samme periode er udgivet færre bøger, som bibliotekerne kunne købe ind. 

Det er der umiddelbart ikke meget der tyder på, i hvert fald ikke i størrelsesorden, hvor det ene tale modsvarer det andet (selv om regnestykket minder betænkeligt om at regne med æbler og pærer):

Da Danske Forlag ultimo april undersøgte krisens indflydelse hos medlemsforlagene, svarede kun 12 %, at krisen havde været årsag til stop af planlagte udgivelser.  

---

Foto: iStock/Getty Images.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere