Temperaturen i dansk bogbranche

Før coronakrisen var bogsalget i Danmark stabilt, fremgår det af en spritny rapport fra Danske Forlag. Hvordan tallene er efter krisen, vides ikke. Men for nuværende forvandler krisen tendenser til tektoniske pladeskift.   

I årsrapporten sidste år kunne interesseorganisationen Danske Forlag fortælle, at det danske bogsalg overordnet set var stabilt. Dette billede går igen i den netop udsendte rapport ’Danske Forlag 2019’. Omsætningen er faldet marginalt med 1,6 % fra 1.719 millioner kroner i 2018 til 1.691 millioner kroner i 2019.

Overordnet set en stabil udvikling; sådan ser billedet ikke ud, når vi dykker ned under overfladen.

I en anden størrelsesorden ses i udviklingen i salgstal for de enkelte bogformater. Salget af trykte bøger gik ned med hele 4,6 %, omend formatet stadig udgør 80 % af det samlede bogsalg. Omvendt øgede forlagene deres digitale omsætning med 10 %.

Tallene – større salg regnet i enheder, mindre omsætning regnet i kroner – tydeliggør, ceteris paribus, at pengene i bogbranchen kommer fra salget af den trykte bog.

Bogmarkedets udvikling på den anden side af Øresund perspektiver udviklingen. Situationen herhjemme er heldigvis ikke så ekstrem som i Sverige, hvor pengene så at sige fosser ud af bogbranchen, alt imens lydbøger stormer frem, og de trykte bøger er på voldsomt tilbagetog, så de nu kun udgør lidt mere end halvdelen af det samlede bogmarked.

 

Færre bestsellere og udvikling i genrer

Nedgangen i omsætning skyldes også, betoner Danske Forlag, at der udkom færre bestsellere i 2019 end i 2018.

Fordelt på genrer viser salget af børne- og ungdomslitteratur en bemærkelsesværdig fremgang på 6,5 % (målt i kroner), hvilket er glædeligt set i lyset af de mange alarmerende udsagn om børns faldende læselyst, der har lydt igennem de seneste år.

Omvendt viser de tre andre brede boggenrer, som rapporten opdeler i, alle fald fra 2018 til 2019: Skønlitteratur (minus 1,7 %), læremidler (minus 2,7 %) og faglitteratur (minus 4,3 %).            

Anslået omfatter statistikken omkring 80 % af danske forlags salg af trykte såvel som digitale udgivelser, og er baseret på indberetninger fra 16 større forlag samt distributørerne Fonden DBK og Publizon.

 

Coronakrisen

Tallene i rapporten fra Danske Forlag og sætter spørgsmålstegn ved automatudsagnet om bogens krise. Det store ‘men’ er den nuværende situation, hvor COVID-19-frygten har lammet økonomien og bragt samfundet på vågeblus.

Et øjebliksbillede et par uger inde i krisen viser, at de tendenser vi har set igennem en årrække i såvel Danmark og Norden som på verdensplan – digitale bøger vinder frem, den trykte bog viger – forstærkes voldsomt.

Således fortæller Mikkel Christoffersen fra eReolen i dag på BogMarkedet om, hvordan udlånet af ebøger og lydbøger nærmest er eksploderet under karantænen.    

Omvendt er billedet nedslående, når det gælder den verden, der omgiver den trykte bog: Boghandlere lukker ned på stribe (herunder alle butikker i storcentre), og kæden Arnold Busck meddelte allerede få dage efter karantænens ikrafttrædelse, at man lukker alle butikker landet over.

DBK melder om store ordreudsving, og Gyldendal nedjusterer sine forventninger til 2020.

Alskens alarmerende oplysninger fra udlandet præger nyhedsstrømmen fra de europæiske og amerikanske bogbrancheorganer.

I dag refererer det norske brancheorgan Bok365 til Forleggerforeningens – pendant til Danske Forlag – såkaldte temperaturmåling blandt hjemlige forlag. Tallene fra Norge fortæller dystert om afskedigelser og permitteringer, udskydelser af planlagte udgivelser, salgsnedgang (fra forlag til forhandlere er det næsten halveret) og så videre.

 

Boghandlernes store betydning

Krisen besvarer, kan man sige, det klassiske spørgsmål: kannibaliserer den digitale bog på den trykte, eller udfylder den blot det hul, som er tilbage, når folk i forvejen har forladt den trykte bog?

Om svaret er det samme, når situationen er blevet normal igen, kan man gisne om, men boghandlernes store betydning for udviklingen i bogbranchen står i hvert fald lysende klart. Krise eller ej.

Foto: iStock/Getty Images.

 

 

 

  


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere