Til Rigets forsvar og Byens gavn

Undertitel: Københavns byplanlægning 1600 - 1728 - tre bind
Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Sider: 1070
Omslag: Indbundet
Forlag: Museum Tusculanums Forlag

København forvandledes i årene 1600–1728 fra en lille by afmiddelalderligt tilsnit til ‘Kongens København’, der medlange lige gader og symmetri bar præg af barokkens idealer.Byen var omsluttet af fæstningsværkerne, der gav byen denramme, den havde frem til voldenes fald i 1870.Planerne for fæstning og by fulgtes ad. Under Christian4. blev de gamle fæstningsværker fornyede og byen udvidet.I 1649 udtænkte Rigsråd og Frederik 3. et nyt projektfor fæstning og by, der efter svenskernes belejring 1658–60blev ændret med opførelsen af Kastellet. Centralt i fortællingenstår Kongens Nytorv, byens centrale plads, som manforsøgte at give en harmonisk form. Først ved opførelsen afen ny hovedvagt i 1680 og opstillingen af Christian 5.s rytterstatuei 1688 kom der nogenlunde styr på symmetrien.Dette stort anlagte trebindsværk om Københavns militæreog civile byplanlægning giver et helt nyt billede af,hvor stor betydning 1600-tallets udbygninger havde forbyen. Heri fortælles om de ingeniører, daglejere og voldmestre,der arbejdede på fæstningen, og samtidig gennemgåsde særlige forhold, skiftende kommandanter måttetage stilling til i spørgsmål om portenes lukketider, adgangtil voldene mm.Værket er rigt illustreret med mange hidtil ukendte kortog tegninger fra samtiden.Bjørn Westerbeek Dahl er bibliotekar og historiker og hartidligere udgivet monografier om bl.a. Fredericias og Nyborgs fæsstningsværker. 

Fakta om bogen
Titel: Til Rigets forsvar og Byens gavn
Undertitel: Københavns byplanlægning 1600 - 1728 - tre bind
Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Sider: 1070
Omslag: Indbundet
Forlag: Museum Tusculanums Forlag


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere