Traktatens regler om fri bevægelighed for personer

Undertitel: EU-lovgiver og de yderste grænser
Forfatter: Andreas Riis Madsen
Sider: 306
Omslag: Hæftet
Forlag: Djøf Forlag

Udgivelsen er resultatet af forfatterens besvarelse af Max Sørensenprisopgaven udskrevet af Juridisk Institut ved Aarhus Universitet i 2018.
Prisopgavens emne var »Traktatens regler om fri bevægelighed – analyse af de yderste grænser for deres rækkevidde.«

Besvarelsen undersøger, hvilke grænser traktatens regler om fri bevægelighed for personer sætter for EU-lovgivers vedtagelse af sekundære retsakter, og i hvilket omfang EU-lovgiver kan være medvirkende til at fastsætte traktatensyderste grænser for den frie bevægelighed for personer. For at kunne besvare dette må det interinstitutionelle forhold mellem EU-lovgiver og EU-Domstolen analyseres, ligesom EU-Domstolens reaktionsmuligheder i tilfælde af en mulig konflikt mellem en sekundær EU-retsakt og traktaterne må klarlægges. Sluttelig må det vurderes, om der er en tendens til, at EU-Domstolen anvender én reaktionsmulighed frem for en anden.

Fakta om bogen
Titel: Traktatens regler om fri bevægelighed for personer
Undertitel: EU-lovgiver og de yderste grænser
Forfatter: Andreas Riis Madsen
Sider: 306
Omslag: Hæftet
Forlag: Djøf Forlag


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere