Udadvendte biblioteker

Den nye rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen om bibliotekernes aktiviteter vidner om stor diversitet i litteratur- og kulturformidlingen på landets 97 folkebiblioteker. Her er et dyk ned i tallene.

I alt 2240 formidlingsarrangementer med litteraturen som omdrejningspunkt blev der afholdt rundt om på bibliotekerne i 2018, og det er 433 flere end året før. Derudover kommer der 1989 foredrag og 2140 musikarrangementer, heraf 879 for børn, oveni, og foruden 800 forfatterarrangementer er der en hel masse andre arrangementer på biblioteket eller i bibliotekets regi uden for huset.

Rapporten 'Biblioteksbarometer for folkebiblioteket 2018', der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra samtlige landets biblioteker, viser en stigning på 24 % i antallet af formidlingsarrangementer fra året før.

Bibliotekerne understøtter kulturel aktivitet og aktivt medborgerskab i mange formidlingsformer, og dykker man ned i rapportens åbne besvarelser fra hele landet er der stor kreativitet og idérigdom i udbuddet af aktiviteter.

Samskabelse er et af fokusområderne hos bibliotekerne i disse år, og hele 82,5 % af bibliotekerne arbejdede med borgerinddragelse i udviklingen af bibliotekets udbud og udvikling af arrangementer. 92,8 % meldte også, at frivillige bliver inddraget blandt andet i IT-undervisning og lektiecaféer.

En anden aktivitet, der også vidner om stor interesse og engagement fra brugerne, er læseklubberne. Her var 903 klubber sidste år initieret af bibliotekerne, mens 906 var initieret af brugerne selv.

 

Bibliotekernes nye former og samarbejder

En fjerdedel – 26 % – af bibliotekerne melder om, at de får nye opgaver og organisationsstrukturer i tillæg til de vante biblioteksopgaver med udlån og formidling. Det er et lille fald fra 2017, hvor 31 % fik ny struktur.

Det vidner dog om, at flere af landets biblioteker bliver lagt sammen med andre institutioner som kulturhuse, borgerservice, turistinformation, lokalhistorisk arkiv med mere og dermed får andre funktioner, der trækker borgerne indenfor.

93 ud af 98 kommuner har ‘åbne biblioteker’ med selvbetjening uden for bibliotekets åbningstider, det vil sige over 330 biblioteker er delvist brugerbetjente. Og 64 % af alle har betjening uden for bibliotekets rum i form af udlån i børnehaver, i skoler, på sygehuse, i fængsler og lignende, men også udbringning af lånte materialer til folk med sygdom, handicaps eller andet, der forhindrer dem i at komme på biblioteket.

Bogbusser, mobile biblioteker, pop-up biblioteker, på festivaler og arrangementer i byrummet bliver også brugt i forbindelse med bibliotekets formidlingsaktiviteter ude af huset.

Bibliotekerne har generelt set tætte samarbejder med eksterne partnere i forhold til at få bibliotekernes tilbud ud til så mange borgere som muligt. 44 ud af 97 biblioteker melder således om samarbejde med erhvervsdrivende virksomheder. Derudover er det lokale foreninger, interesseorganisationer, musikskoler, museer og lignende, der indgås samarbejde med.

 

Nøgleord

Et af de helt store områder, hvor bibliotekerne arbejder sammen med andre institutioner, er inden for læselyst og sprogstimulering, som er et par af nøgleordene i biblioteksformidlingen.

Styrkelsen af læselyst hos børn og unge er i høj grad en kommunal fællesopgave, der på 84,5 % af bibliotekerne varetages i samarbejde med skoler og daginstitutioner. 62,9 % af bibliotekerne har arbejdet med sprogstimulering som fast aktivitet, og her er det vigtigt at involvere både forældre og pædagoger.

Derudover handler formidlingsdelen også om digitaldannelse med fokus på kildekritik og informationssøgning, og det har 55,7 % af bibliotekerne afholdt kurser om i 2018. Interessen inden for digitaldannelse har ændret sig fra at handle om brugen af sociale medier til i stedet at cirkle om begrebet fake news.

Bogpusher, bogslabberas, bogsnak, bogåbner og book en bibliotekar. Læsehunde, læsekonkurrence, læsemarathon og læsning med robot.

Alt det, og meget mere, viser diversiteten i bibliotekernes store udbud for børn og voksne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere