Foredrag med den historiske romans dronning, Maria Helleberg, om en slægts deroute – fra Struensees revolutionære datter til landflygtige landsforrædere.

De blev opfattet som forrædere og tyske overløbere. Men de opfattede sig selv som danske prinser. Hvordan kunne det gå så galt?

Augustenborgerne var en af de mest indflydelsesrige slægter i landet med titel af hertug. Deres hovedsæde var Augustenborg Slot. I 1700-tallet giftedes Augustenborgerne ind i den danske kongefamilie og blev dermed indsat i tronfølgen. I 1848 støttede den augustenborgske hertug de tysksindede, og det førte til et brud med Danmark. Treårskrigen, der varede fra 1848-50, var en kamp for hertugdømmernes optagelse i det tyske forbund, men danskerne drev de tysksindede, herunder hertugfamilien på Augustenborg Slot, på flugt. Slottet tilfaldt den danske stat efter nederlaget for de slesvigske-holstenske oprørere, og hertugen af Augustenborg måtte flytte til slottet Primgenau i Schlesien.

Augustenborgerne som slægt uddøde i 1931.