Efter der i længere tid har været snakket om papirsituationen i baggrunden, kom den torsdag helt frem til skue, da et konkurrerende medie offentliggjorde, hvordan diverse forlagschefer fulgte situationen nøje – med rette.

Normalt ville dette ”blot” blive en artikel i dette tidsskrift, men efter at have været i dialog med kilder om situationen, blev det opgraderet til leders betragtninger. Vores økosystem, vil blive påvirket at situationen og udmeldingerne om bekymring for julens salg kan skabe udfordringer. 

At Coronaen har påvirket os alle er ingen hemmelighed og nu, hvor smitten stilner af, kan man godt glemme den er der. Men nu begynder vi at se nogle af følgerne af denne verdensomspændende pandemi.

Transportforsinkelser på tværs af verdenshavene, ventetider i havnene, Corona-indrejsekarantæner, har sat ekstra krav til mere lokal produktion. Det er ikke fordi man mangler træer eller materiale, men fordi at papirproduktioner er blevet lukket ned, bl.a. på grundet af fabrikker, der lægger om til at producere emballage i stedet for papir. Dertil er store papirproduktionsvirksomheder, som SCA, lukket helt ned i Europa og der er fabrikker der simpelthen ikke har overlevet Coronaen, bl.a. grundet leveringsforsinkelser og dermed ikke har kunnet drive en rentabel forretning.  

Ifølge trykkerierne er situationen ens for alle.

Flaskehalsen

Der vil være forsinkelser på papir dette efterår med den store efterspørgsel mod produktionsudbuddet. Så hvad gør man som forlag, når man vil sikre sig bøgerne på hylderne helt op til lukketid d. 23/12 med usikkerheden om leveringshastigheden af de næste oplag? Mit bud er, at man trykker stort op til at starte med og tænker de næste oplag ind i første oplaget.

Men trykker alle til at starte med på den store oplagsknap, kommer flaskehalsen før og vi vil inden længe se det udmunde sig i vores økosystem i form af forsinkelser, udsolgtsituationer og udskydelser af udgivelsesdatoer. Derudover vil butikkerne også begynde at overveje større indkæb af bøgerog papir end normalt, da usikkerheden selvfølgelig også gælder her. Købes der større, følger butikkernes lagre selvsagt med, men lageret herude bliver til gengæld usynlig for forlagene, der i sidste ende bestemmer, hvornår og hvor meget, der trykkes igen. Det uden at kende lagersituationen helt i begge led. 

Med store startoplag og salg til detailleddet løbes der en risiko, for ingen kan forudsige fremtiden og selv om bogen har det godt og der er flere danskere til at købe bøger, så vil der være oplag, der ikke bliver solgt i større grad end tidligere. Det påvirker lagerbindingen hos forlagene og butikker, kapaciteten hos distributørerne og kan i givet fald få vitale konsekvenser for aktører i leddene.

Endvidere

De færre produktionssteder af papir, blandet med den store efterspørgsel på papir fra vores branche og andre, giver prisstigninger. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Der har alene i år været 3 prisstigninger på papir mod en væsentlig mere stabil papirpris de sidste år og vi er så småt begyndt at se bogpriser stige. Man kan kun gisne om, hvordan det vil tage fart i den næste tid. Prisstigninger sætter krav til likviditet hos forlagene og det vil ikke være alle, der kan følge med.

Til sidst

Bogens rolle i samfundet har momentum og der er medvind i bogsalget. Så selvom ovenstående kan virke noget ildevarslende og nogen vil måske mene det er en storm i et glas vand, så håber og tror jeg på, at vi kan komme igennem denne vigtige tid på året og tiden efter på trods af udfordringer med papiret. 

Der vil stadig komme bøger igennem flaskehalsen og ud til læseren. Det er trods alt målet med det hele og det, der skal få os igennem.