I alt 39 projekter på folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre landet over har fået tilskud til projekter, der bl.a. omhandler demokrati, digital dannelse, litteratur, og formidling af FN’s Verdensmål. Midlerne kommer fra ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”. ...